Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)
Đ/c Trương Thị Mai truyền đạt kết quả của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Đ/c Trương Thị Mai truyền đạt kết quả của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Dự Hội nghị có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên; trưởng, phó các tổ chức đoàn thể cơ quan. 

Truyền đạt những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) vừa diễn ra, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, sau 7 ngày (từ 2 đến 8-10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã họp, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội nghị cũng đã họp, cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII); báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị.

Quán triệt những yêu cầu của Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu kỹ các nội dung, tạo sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 8. Đồng thời tập trung nghiên cứu, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng nghiên cứu, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật nhà nước, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất