Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý 3-2023
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin 2 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất: Một vài nét về quan hệ Việt - Mỹ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden do Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương làm báo cáo viên. Chuyên đề thứ hai: Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới do đồng chí Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng Phòng Báo cáo viên Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm báo cáo viên.

Định hướng thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu các chuyên đề và phổ biến, quán triệt các nội dung để vận dụng trong điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12-7-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương”. Tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất