Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Tiền Giang
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.


Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đây là cuộc kiểm tra chuyên đề năm 2022 về thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Tiền Giang, cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ. Qua đó, nhìn nhận bức tranh tổng thể về công tác cán bộ tại Tiền Giang, nắm lại tình hình thực tế tại địa phương, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay cũng như những hạn chế, thiếu sót nếu có trong quy trình công tác cán bộ và đề xuất những giải pháp tháo gỡ. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới của đất nước, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có đạo đức cách mạng và năng lực, phẩm chất chính trị, được các cấp, các ngành và nhân dân tin tưởng.

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác cán bộ của tỉnh Tiền Giang cho thấy, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc, 735 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện, 2.770 chi bộ trực thuộc và gần 51.000 đảng viên. Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang quan tâm công tác phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa một số quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thể hiện cụ thể trên các mặt công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Qua đó, từ năm 2016 đến ngày 30-4-2022, toàn tỉnh có 1.204 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch 318 trường hợp, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch 191 trường hợp do cán bộ đã được bố trí chức danh quy hoạch hoặc không đủ tuổi bổ nhiệm, trường hợp khác... Trong cơ cấu quy hoạch đảm bảo 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cũng như kịp thời rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, uy tín giảm sút…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Từ năm 2016 đến năm 2021, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng 37.100 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đào tạo về lý luận chính trị cao cấp 898 trường hợp, gần 31.000 lượt cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình, qua thực tiễn công tác cán bộ, địa phương đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý. Đó là công tác cán bộ phải gắn với công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị, tư tưởng. Mặt khác, phải thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý cán bộ, xác định rõ công tác cán bộ là trách nhiệm của các cấp ủy, đồng thời nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ nói chung cũng như tiêu chuẩn riêng của từng loại cán bộ để có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cả về trước mắt và lâu dài.

Công tác cán bộ phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ. Ngoài ra, còn phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng đào tạo, bồi dưỡng không gắn với quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất