Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Trung ương ổn định, tăng trưởng

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quý I-2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 15 (mở rộng), sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II - 2024.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý I-2024, nhờ phát huy tốt những thế mạnh, ưu điểm, kết quả đạt được của từng doanh nghiệp; sự tập trung lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả, đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; tạo điều kiện để các đảng bộ doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023; thực hiện việc tổng kết các nội dung công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW… bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Trung ương. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc rà soát, kiện toàn bổ sung cấp uỷ trực thuộc…

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước tăng 7,62%; lợi nhuận trước thuế ước tăng 115%; nộp ngân sách nhà nước ước bằng 88% so với cùng kỳ năm 2023. Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo bảo chế độ, chính sách cho người lao động.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II-2024, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn cán bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Tập trung kiện toàn cấp ủy Khối và cấp ủy các đảng bộ trực thuộc bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định; quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ…

Hội nghị đã thực hiện một số nội dung của công tác cán bộ: Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Điện Biên với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  giai đoạn 2024-2029.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Điện Biên với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2024-2029.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với Tỉnh ủy Điện Biên giai đoạn 2024-2029. Theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, quán triệt và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; xây dựng đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất