Tọa đàm Thúc đẩy thi đua trong các cơ quan tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
Toàn cảnh Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: ĐUKDN Trung ương

Báo cáo đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 6, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 đã nhấn mạnh: “Sinh thời, khi bàn về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Hễ là người Việt Nam yêu nước thì phải thi đua, thi đua là yêu nước. Thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định cần tiếp tục thực hiện tư tưởng của Người về thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực giúp kiến tạo con người mới xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: “Công tác tổ chức là then chốt của then chốt, làm tổ chức phải vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ". Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt công tác tham mưu thi đua khen thưởng, từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp rất cần đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự kiến giữa năm 2024 sẽ phát động đợt thi đua về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, lấy thành tích tổng kết nhiệm kỳ và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đề nghị 5 đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 6, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lấy thi đua để vượt qua khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Toạ đàm.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: ĐUKDN Trung ương

Thời gian qua, hoạt động của Cụm thi đua số 6 đã luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần hợp tác trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chung. Cán bộ, viên chức, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đã tích cực tham mưu tổ chức tốt các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị, tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm đối với hoạt động chung của Cụm. Sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động đã tạo ra môi trường thuận lợi, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm quý trong tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, năm 2023 là năm tham mưu thực hiện chủ đề công tác “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ” của Đảng ủy Khối. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt phương châm “vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ”, tập trung tham mưu thực hiện tốt các quy định của Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Chủ động tham mưu xử lý 4.290/9.317 văn bản đến, tham mưu ban hành 1.054/1.709 văn bản đi của Đảng ủy Khối (chiếm 61,67%), ban hành 1.739 văn bản của Ban Tổ chức.

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đều tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã chủ động tham mưu hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh, tham mưu xử lý 6.172 văn bản đến; tham mưu phát hành 3.498 văn bản đi. Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã tham mưu xử lý 73.688 văn bản đến; ban hành 22.158 văn bản. Cục Tổ chức, Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cục Tổ chức ban hành trên 200 văn bản các loại, trên 300 văn bản của cấp Cục liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đề xuất và tham gia ý kiến vào trên 800 lượt văn bản. Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu ban hành, xử lý 3.825 văn bản các loại, trong đó có 47 văn bản về nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 báo cáo Đề dẫn.

Đồng chí Chu Đình Động,Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 báo cáo Đề dẫn Tọa đàm. Ảnh: ĐUKDN Trung ương

Năm 2023, Cụm thi đua số 6 đã được Hội đồng thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng khen thưởng tặng 1 Cờ và 2 Bằng khen cho tập thể và 6 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm. Trong đó, tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trưởng Ban được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 2 đồng chí được tặng Bằng khen và 2 đồng chí đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Cụm thi đua số 6, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hiện có 5 đơn vị thành viên gồm: (1) Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; (2) Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; (3) Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; (4) Cục Tổ chức, Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; (5) Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm qua, thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 17-5-2021 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Cụm thi đua số 6 nói chung, các thành viên trong đơn vị nói riêng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phát động phong trào thi đua.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và trọng tâm nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong Cụm đã xác định chủ đề và những nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để thống nhất và ký kết giao ước thi đua hằng năm. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất