Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

Dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tại Lễ trao giải.

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết: Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba phát động từ tháng 4-2023 đến hết tháng 3-2024, tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự hưởng ứng tích cực của những người làm báo trong cả nước. Đối tượng tham dự đa dạng hơn, với số lượng hơn 600 tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí, nhiều tác phẩm có cách tiếp cận mới, sâu sắc hơn, nội dung vừa bảo đảm tính chiến đấu, tính lý luận, tính giáo dục, vừa có cách thể hiện truyền tải thông điệp sinh động, góp phần nâng cao tính thuyết phục, tác động tích cực vào niềm tin của bạn đọc đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc thi cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà chính là góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng vĩ đại; đồng thời nhận diện, vạch trần, đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; kiên quyết phê phán, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, các tác phẩm đã bám sát chủ đề, nội dung Cuộc thi; chất lượng tương đối đồng đều, nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều tác phẩm đề cập, phản ánh, nêu lên những kinh nghiệm, cách làm tốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Các tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải, tôn vinh là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và thể hiện sự tìm tòi, lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén và trách nhiệm cao của các tác giả, nhóm tác giả đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi thuộc khối báo chí Trung ương, khối báo chí địa phương, khối tạp chí.

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi thuộc khối báo chí Trung ương, khối báo chí địa phương, khối tạp chí.

Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, gồm: Giải dành cho khối báo chí Trung ương; giải dành cho khối báo chí địa phương; giải dành cho khối tạp chí. Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 13 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng quyết định khen thưởng 5 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Cuộc thi.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ tư (năm 2024 - 2025).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất