Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam năm 2023

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn, chuyên viên ban tổ chức 20 tỉnh, thành ủy khu vực miền Nam (từ Lâm Đồng trở vào).

Toàn cảnh Họi nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành 5 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương; hoàn thành 37 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cơ bản hoàn thành 3 đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ yêu cầu. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành 30 văn bản, Ban Bí thư ban hành 12 văn bản về tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì ban hành 22 văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính nêu rõ mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của tổ chức Hội nghị giao ban khu vực năm nay. Đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được; nêu những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; đúc rút bài học kinh nghiệm; phản ánh những khó khăn, vướng mắc của địa phương; đề xuất, kiến nghị biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm 2023.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Thành phố đang tích cực triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện Thành phố đang triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia và khu vực  như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2; đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; triển khai đường vành đai phía Tây. Thành phố cũng đang phối hợp triển khai Khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po (VISIP) dự kiến đầu tư KCN 300ha tại Cần Thơ… Các công trình, dự án sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, trong quá trình phát triển, Thành phố luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thành phố Cần Thơ rất mong, tại Hội nghị lần này, được chia sẻ kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong thời kỳ mới với các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Dự thảo báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nêu rõ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2023, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực phía Nam đã kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Nổi bật là, lãnh đạo ban và toàn thể cán bộ, công chức ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham dự đầy đủ các hội nghị trực tuyến quán triệt văn bản mới do Trung ương tổ chức; đồng thời chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quy định, kết luận và văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị. Quán triệt sâu sắc 3 quan điểm chỉ đạo, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17-8-2022 của Bộ Chính trị, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở.  

Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tham mưu ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày 28-11-2022 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh, thành ủy; triển khai những nội dung nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên như sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; kịp thời rà soát, khắc phục những nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn trong các văn bản đã ban hành, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

Ban tổ chức tham mưu tỉnh ủy, thành ủy đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ các tỉnh, thành ủy và chỉ đạo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Tiếp tục hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý, phân bổ biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 và biên chế giai đoạn 2023-2026 gắn với việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận, quy định, quyết định của Trung ương về biên chế và quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Từ đầu năm đến 30-5-2023 đã tinh giản biên chế và thực hiện chính sách theo Nghị định 26-NĐ/CP đối với 17 trường hợp là cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Công tác cán bộ thường xuyên được các địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý có 28 trường hợp được luân chuyển và 371 trường hợp được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Các địa phương đã triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý theo quy định của Trung ương, trong đó nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 quy hoạch bổ sung 2.046 lượt cán bộ và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 quy hoạch bổ sung 1.935 lượt cán bộ. Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, 20/20 ban thường vụ các tỉnh, thành ủy đã ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy ban hành văn bản cụ thể hóa các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ quản lý sau khi bị kỷ luật. Đã cho miễn nhiệm, từ chức 9 trường hợp diện ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm cả về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức mới, kiến thức quốc phòng - an ninh; bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030; cử cán bộ tham gia bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn ở nước ngoài theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương. Từ đầu năm đến 30-5-2023 có 2.035 lượt cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác chính sách cán bộ; tiếp tục quan tâm công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là thông tin tiêu cực trên mạng xã hội nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ; triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023…

Báo cáo cũng nêu những mặt còn hạn chế; đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, đại diện các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy sôi nổi phát biểu ý kiến tham luận. Các ý kiến thống nhất với báo cáo, bổ sung làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ. Đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã giới thiệu nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của 20 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam cùng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cách làm bài bản, sáng tạo, hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tích cực, chủ động hơn nữa để triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, bảo đảm triển khai nhanh, quán triệt sâu kỹ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ. Tiếp tục rà soát bổ sung ban thường vụ cấp ủy; kiện toàn chức danh còn thiếu. Bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về công tác tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường củng cố tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tốt cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ. Tiếp tục coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng bám sát thực tế cơ sở, kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương; hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ ban tổ chức cấp ủy; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tăng cường phối hợp công tác giữa các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực với Ban Tổ chức Trung ương, ngày càng nền nếp, chặt chẽ, đi vào chiều sâu.

Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị.

Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương dự Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất