Hội thảo về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Nam
Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hiện nay, 22 đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực miền Nam có 367 đảng bộ cấp trên cơ sở, 14.541 tổ chức cơ sở đảng, 498 đảng bộ bộ phận và 61.081 chi bộ trực thuộc với 1.288.256 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên trong khu vực là 5.414 đảng viên, trong đó có 2.048 đảng viên là học sinh và 3.366 đảng viên là sinh viên.

Các đại biểu dự Hội thảo đánh giá những ưu điểm, cách làm hay trong phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; đồng thời, đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đó là công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Việc thẩm tra xác minh lý lịch gặp khó khăn về thời gian, kinh phí. Một bộ phận học sinh, sinh viên trong các trường nhận thức chính trị còn hạn chế. Công tác rà soát, nắm danh sách, đánh giá về chất lượng nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên chưa bài bản, chặt chẽ...

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ với lực lượng tinh túy là học sinh, sinh viên. Việc phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kế thừa và phát triển các quan điểm của Đảng, nghị quyết đại hội của đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Nam luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm đối với công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, nhất là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trong việc phối hợp tổ chức Hội thảo. Các đại biểu dự Hội thảo đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận rất tâm huyết, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn. Ban Tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu tất cả ý kiến phát biểu của các đại biểu. 

Đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên tại các địa phương, đơn vị, các trường học khu vực miền Nam. Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ, kiến nghị các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trong thời gian tới. Công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do vậy, các cấp ủy cần nhận thức tốt hơn, sâu hơn về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, nhất là việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất