Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Chủ trì và điều hành Hội nghị.

Chủ trì và điều hành Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Đảng bộ tỉnh luôn xác định, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là một nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn, nhằm phát huy truyền thống vẻ vang, tạo động lực và sức mạnh nội sinh để toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh khắc phục mọi khó khăn; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ và vận hội mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết của Đảng các cấp đã đề ra.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý chỉ rõ, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW cho thấy, các cấp ủy quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng.

Công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, nhất là đối với thế hệ trẻ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội…

Bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Số lượng các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tuy nhiều, nhưng chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, nội dung rộng nhưng chưa sâu. Việc khai thác, sử dụng tài liệu tham khảo gặp nhiều khó khăn do nguồn tư liệu bị thất lạc, hư hỏng…

Chỉ đạo định hướng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, hội nghị tập trung phân tích, làm rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh”, đáp ứng yêu cầu mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu thăm trưng bày sách tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu thăm trưng bày sách tại Hội nghị.

Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; chất lượng nghiên cứu, biên soạn và khả năng ứng dụng của các công trình lịch sử Đảng; những vấn đề liên quan đến giải pháp và hiệu quả của công tác đổi mới nội dung và cách thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Với tinh thần đó, đại biểu các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học đã cùng nhau phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những đóng góp nổi bật của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII của Đảng; những mặt tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó xác định phương hướng, tầm nhìn, đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi, hữu hiệu, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW trong thời gian tới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất