Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư
Đ/c Nguyễn Quang Dương định hướng nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các thành viên Tổ Biên tập Đề án. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

Tại Hội nghị, thay mặt Tổ Biên tập Đề án, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I cho biết, sau 5 năm triển khai, Quy định 04 đã quy định rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác nghiên cứu, tham mưu ngày càng chủ động, kịp thời có chiều sâu. Việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng. Công tác phối hợp trong các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan ngày càng chặt chẽ.

Việc thực hiện nhiệm vụ được giao có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, qua đó giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Quy định 04 vẫn còn một số bất cập, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ hiện nay cần phải sửa đổi, bổ sung.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, dự thảo báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện Quy định 04 của Ban Bí thư và dự thảo sửa đổi, bổ sung đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đánh giá khái quát, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng nhân sự cấp phó, số lượng cán bộ chuyên môn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, sát thực tiễn của đại biểu các điểm cầu. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo, sửa đổi, bổ sung Quy định 04 trình Ban Bí thư, vừa bảo đảm yêu cầu kế thừa những ưu điểm, nội dung còn phù hợp của Quy định 04, vừa cập nhật những quy định mới của Trung ương, đồng thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất