Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng vững mạnh
Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội phát biểu tại Đại hội.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng trình bày báo cáo tổng kết tại Đại hội.

Những kết quả nổi bật

Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng hiện nay có 25 hội viên, gồm các hội viên công tác ở Tạp chí Xây dựng Đảng, Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và một số nhà báo đã nghỉ hưu. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng hoạt động trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, yêu cầu xây dựng Đảng về mặt tổ chức, cán bộ đặt ra cho toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng những nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp thiết. Trong bối cảnh đó, Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao. Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng đã tập hợp, động viên hội viên góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tạp chí; động viên hội viên nêu cao đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề theo tinh thần hiểu sâu một lĩnh vực, hiểu biết nhiều lĩnh vực, làm nhiều việc, nói đi đôi với làm. 

Tạp chí Xây dựng Đảng có 2 ấn phẩm: tạp chí Xây dựng Đảng in và tạp chí Xây dựng Đảng điện tử (xaydungdang.org.vn). Cả hai ấn phẩm này đều có chỉ số ISSN tính điểm khoa học chuyên ngành Chính trị học - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trong năm 2023, tạp chí Xây dựng Đảng in đã phát hành một số lượng khá lớn, trung bình trên 55.000 cuốn/tháng. Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử có số lượng truy cập trung bình 60.000 lượt/ngày, có ngày 229.924 lượt. 

Tạp chí luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ban Tổ chức Trung ương và của Ngành, các sự kiện của Đảng, đất nước; những vấn đề về xây dựng Đảng mà bạn đọc quan tâm được chủ động đưa vào kế hoạch. Tạp chí đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng các đợt phát động thi đua của Ban và tổ chức được nhiều bài viết nhân những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng, đất nước như đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí đã phản ánh nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các đơn vị, địa phương để nhân rộng ra cả nước. Nhiều bài nghiên cứu, trao đổi đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề đang đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng để tìm lời giải, có những đề xuất tốt, có tác dụng hỗ trợ việc nghiên cứu các đề tài, đề án của các vụ chuyên đề được Ban giao tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Qua các ý kiến phản hồi cho thấy, Tạp chí Xây dựng Đảng được bạn đọc trong cả nước đánh giá cao. 

Đ/c Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đ/c Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam  tổ chức, Tạp chí Xây dựng Đảng mở chuyên mục riêng trên ấn phẩm điện tử thường xuyên thông tin kết quả và những hướng dẫn tiếp nhận tác phẩm tham dự giải; tham mưu tổ chức thành công Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2021, 2022, 2023, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khẳng định thương hiệu và uy tín của Tạp chí Xây dựng Đảng, để lại những dấu ấn đậm nét trong công chúng và báo giới nước nhà.

Nhiều hội viên tích cực trau dồi nghiệp vụ, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng các tạp chí in và diện tử. Đã có nhiều tác phẩm đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí liên ngành, địa phương tổ chức.

Một số hội viên thuộc Chi hội công tác tại Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Bản tin cũng có bước phát triển rõ rệt, khẳng định chất lượng nội dung, hình thức, vai trò, tác dụng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Bản tin đã thành lập được Hội đồng biên tập gồm các giáo sư, bác sỹ chuyên khoa cao cấp, những nhà khoa học đầu ngành, những người làm trực tiếp bản tin ngoài kiến thức chuyên ngành về y khoa, qua một số năm làm bản tin nay trình độ nghiệp vụ và kỹ năng, kinh nghiệm làm báo đã nâng lên. Đến nay, Bản tin Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có hình thức phong phú, nội dung thiết thực phục vụ hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho Hội đồng chuyên môn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thường trực cấp ủy, UBND, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy và sở y tế các tỉnh, thành phố. 

Cũng trong nhiệm kỳ 2021-2023, Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng luôn thực hiện đầy đủ nghiêm túc các chủ trương, chương trình, phong trào thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam. Căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam về việc xét chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí khác, Ban Thư ký Chi hội đã tổ chức xét chọn các tác phẩm xuất sắc để dự thi theo hướng dẫn đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng. 

Về triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, ngay sau khi nhận được chủ trương và các văn bản hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Thư ký Chi hội đã thông báo đến toàn thể hội viên, cùng Ban Biên tập tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong Chi hội và Tòa soạn. Hằng năm, Ban Thư ký Chi hội đã nghiêm túc xét, chọn, gửi các tác phẩm báo chí chất lượng cao đúng theo kế hoạch và hoàn tất các thủ tục gửi Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Thư ký Chi hội thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo hướng dẫn, quy định của Hội Nhà báo Việt Nam. Tích cực triển khai các đợt thi đua chuyên đề, phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, tạo nên bầu không khí làm việc sôi nổi, hiệu quả.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

Về phương hướng nhiệm kỳ 2024-2026, Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được Ban Tổ chức Trung ương giao, nội dung tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng và các phong trào do Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Tích cực tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng theo Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác hằng năm. 

Tổ chức nhiều bài viết cho chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các bài, chuyên mục trên tạp chí Xây dựng Đảng in và Xây dựng Đảng điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đăng tải thêm nhiều bài có tính tổng kết việc thực hiện nghị quyết các hội nghị Trung ương (khóa XII và XIII) trên chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm; Nghiên cứu - Trao đổi; Nghị quyết và cuộc sống... Chú trọng tính diễn đàn, tăng hàm lượng nghiên cứu, khả năng tổng kết thực tiễn và những vấn đề trọng tâm, vấn đề mới của công tác xây dựng đảng; đồng thời nghiên cứu tiếp thu ý kiến phản hồi từ bạn đọc... Tiếp tục làm tốt vai trò Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026.

Để thực hiện tốt phương hướng trên, Chi hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Ban Biên tập phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Tòa soạn theo hướng chủ động, năng động, sáng tạo, vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ, tập hợp đoàn kết của Công đoàn, Chi hội Nhà báo và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tòa soạn.

Hai là, đổi mới cách thức tổ chức tin, bài và nâng cao chất lượng các chuyên mục tạp chí in và điện tử. Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của tạp chí điện tử theo hướng truyền thông đa phương tiện.

Ba là, tích cực đi cơ sở, nắm bắt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến bạn đọc, phối hợp chặt chẽ với các vụ chuyên đề, coi trọng đầu tư nâng cao chất lượng bài viết. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động bình xét tin, bài, bìa, ảnh trên tạp chí in.

Bốn là, quan tâm công tác phát triển hội viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Chủ động làm tốt công tác cộng tác viên, mở rộng đội ngũ cộng tác viên theo hướng chuyên sâu, tính đại diện vùng miền, lĩnh vực và các bộ, ngành, bảo đảm sẵn sàng thay thế những cộng tác viên sức khỏe yếu hoặc không có điều kiện cộng tác. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là về nghiệp vụ làm báo điện tử, DDA phương tiện cho phóng viên, biên tập viên.

Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với tinh thần gắn hoạt động chuyên môn với nghiên cứu khoa học nhằm nắm bắt những vấn đề mới của công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng và quảng bá, lan tỏa trang thông tin tổng hợp Giải Búa liềm vàng. Đề cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động thi đua. Gắn thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với các chuyên đề học tập theo chủ đề từng năm. 

Đại diện Chi ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026.

Đại diện Chi ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Xây dựng Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 3 đồng chí; Ban Thư ký Chi hội đã bầu đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng làm Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2024-2026; Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2024-2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất