Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2-2024
PGS.TS Nguyễn Viết Thông giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “7 dám”; đồng chí Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) giới thiệu chuyên đề “Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai 2024”.

Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “7 dám”, theo PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, sự nghiệp đổi mới đất nước bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, còn không ít hạn chế, khuyết điểm, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. 

Theo đó, các cấp ủy đã thể chế Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải giải tỏa cho được tâm lý “sợ làm sai”, “sợ bị xử lý trách nhiệm”, sợ mất lòng, co cụm, đối phó, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám đối diện với những khó khăn, vướng mắc, không dám đấu tranh phê phán cái sai, cái xấu,... tư tưởng “vuông cho chắc” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt ở các cấp.

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ lãnh đạo có hành động “7 dám” với những mức độ khác nhau, đủ mạnh, là chỗ dựa, là niềm tin, đồng thời là sự khuyến khích lớn lao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân để họ quyết tâm giải quyết những nút thắt, rào cản, bế tắc, lỗi thời, những vấn đề mới chưa định hình cơ chế, nhạy cảm, tồn đọng lâu ngày... đang kìm hãm sự phát triển.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3 và tháng 4-2024, Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý I và năm 2024. Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Bên cạnh đó là tập trung tuyên truyền và lan tỏa nội dung các cuốn sách và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Công tác tuyên truyền tiếp tục làm rõ kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, 8 khóa XIII; chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc các hội nghị, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết. Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện các nghị quyết Trung ương; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8; kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền làm rõ việc triển khai học tập chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"...

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội… Cùng với việc tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên lan tỏa ý nghĩa các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Viêt Hà trao quyết định cho các đồng chí Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà trao quyết định cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Trước đó, Hội nghị đã tổ chức công bố Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất