Quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra đảng

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ trong Khối Các cơ quan Trung ương.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, những văn bản của Trung ương được quán triệt tại Hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Đảng ủy Khối luôn quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, các quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Qua đó, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, chủ động nghiên cứu tài liệu, vận dụng có hiệu quả vào công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã truyền đạt, quán triệt một số văn bản quan trọng của Trung ương, được ban hành trong năm 2023 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bao gồm: Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6-7-2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18-8-2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất