Quận ủy Hoàn Kiếm: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quận Hoàn Kiếm đã đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị.

Năm 2022 kinh tế của quận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước tăng 15,9% so với năm 2021 và tăng 3,8% so với kế hoạch (trong đó, ngành du lịch tăng 373,8%; dịch vụ khác tăng 24,2%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 14.732 tỷ đồng, đạt 131% dự toán, bằng 105,2% so với năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Quận uỷ Hoàn Kiếm thường xuyên quan tâm xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền quận có nhiều đổi mới, kịp thời thích ứng linh hoạt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quận uỷ và các cấp uỷ cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và lan tỏa phong cách lãnh đạo từ quận đến cơ sở theo hướng khoa học, dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, thực chất, sâu sát thực tiễn với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng; tập trung triển khai có hiệu quả một số trọng tâm công tác về củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác chính sách cán bộ đối với các đối tượng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn quận được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quản lý biên chế, tiền lương đối với cán bộ được thực hiện bảo đảm đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác văn phòng cấp ủy được chú trọng nâng cao các mặt, đổi mới phương pháp làm việc, chất lượng tổ chức các cuộc họp, hội nghị, văn bản hoá các kết luận của cấp uỷ và đôn đốc triển khai thực hiện tốt, có bước chuyển mới.

Đồng chí Bí thư Quận ủy trao bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho tập thể Ban Tuyên giáo quận ủy Hoàn Kiếm và Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Bí thư Quận ủy trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho tập thể Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm và Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm.

Tại Hội nghị, 13 cơ sở đảng được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể và cá nhân được thành phố và quận khen thưởng trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm biểu dương những kết quả mà các cấp ủy đã đạt được trong năm 2022, góp phần vào thành tích chung của quận Hoàn Kiếm. Trong năm 2023 các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng các văn bản cụ thể hóa triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố và của quận; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là thực hiện tốt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên; xây dựng TCCSĐ vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy.

Các cấp ủy cần chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đây là nhân tố quan trọng tăng sức mạnh cho Đảng bộ quận. Trong thời gian tới, cần khai thác tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của quận trung tâm của TP. Hà Nội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa với việc khai thác các lợi thế của quận về dịch vụ, thương mại, du lịch và các di tích lịch sử văn hóa. Nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp uỷ cần bảo đảm thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm ổn định vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng chí cũng lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc bảo đảm an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết; đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất