Sóc Trăng: Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định, Hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đại biểu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Kim Minh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; Nguyễn Văn Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

Cùng dự Hội nghị còn có hơn 250 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư các huyện ủy; trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo ban, trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn và chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cán bộ phụ trách tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các sở, ban, ngành, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đó chính là nền tảng quan trọng cho việc giữ vững an ninh chính trị của Đảng, Nhà nước. Do đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung triển khai của Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; tích cực thảo luận, trao đổi các nội dung có liên quan và bảo quản tài liệu theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Kim Minh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương triển khai, quán triệt một số nội dung mới của Quy định số 58-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW. Theo đó, Quy định số 58-QĐ/TW gồm 6 chương, 22 điều, thay thế cho Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị, đề cập đến một số nội dung như: việc xem xét, kết nạp người có vấn đề chính trị vào Đảng; việc xem xét, bố trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân… So với Quy định số 126-QĐ/TW trước đây, Quy định số 58-QĐ/TW có một số điểm mới như: bổ sung quy định mức giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm Quy định này; chỉ dẫn tương đương đối với các chức vụ chính quyền trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp; lần đầu đưa vào quy định trường hợp cán bộ, đảng viên có con dâu, con rể là người nước ngoài…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung mới trong Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Kết thúc thảo luận, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Hội nghị đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm trong thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất