Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đến dự và chung vui với Đại hội còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; đại diện Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng 981 đại biểu ưu tú tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hàng triệu cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Đại hội đã dành những phút đầu tiên của Phiên trọng thể, thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người đã cùng Đảng ta sáng lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc tới các bậc tiền bối cách mạng, tới đồng chí, đồng bào và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, ổn định của đất nước tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Trong diễn văn khai mạc phiên trọng thể, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: 5 năm qua, với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Đặc biệt, gần nửa nhiệm kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, bên cạnh những tác động tiêu cực, đây lại là thời cơ thể hiện, phát huy sự sáng tạo, năng động, thích ứng nhanh của các cấp bộ Đoàn và phẩm chất của thanh niên. Tổ chức đoàn đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện mới, tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI nhấn mạnh, những kết quả này có được là nhờ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng đầy tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết thảo luận các giải pháp để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhất chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ; để mỗi cán bộ đoàn thực sự tiên phong, gương mẫu, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, biết làm, năng động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Đại hội Đoàn XII cũng thảo luận, đề xuất phương hướng triển khai các phong trào hoạt động của Đoàn theo hướng gần gũi, theo kịp và thấu hiểu, định hướng, tập hợp, dẫn dắt thanh niên; khơi dậy, phát huy tốt nhất tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng mãnh liệt của thanh niên hòa chung khát vọng của dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ quyết định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn phù hợp với điều kiện mới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội với chủ đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm hai phần chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những thành tựu cơ bản, toàn diện. Công tác giáo dục và các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả.

Bên cạnh việc thực hiện hiện tốt 3 phong trào hành động cách mạng, Đoàn đã triển khai mạnh mẽ các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, gồm: Đồng hành trong học tập; Đồng hành khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”.

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ với các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Đặc biệt, việc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được tổ chức Đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ nổi bật, Báo cáo chính trị đã chỉ rõ 8 nhóm hạn chế cơ bản cần được nhìn nhận, khắc phục kịp thời. Các hạn chế có thể kể đến như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cơ sở đoàn chưa được thường xuyên, liên tục; chưa sáng tạo trong việc xác định nội dung, cách làm, tiêu chí cụ thể phù hợp với thực tiễn. Một số đơn vị chưa chủ động trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Vẫn còn một số cơ sở đoàn chưa chủ động đổi mới hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào; còn tình trạng chủ quan, thiếu khoa học trong bố trí chương trình, lập kế hoạch; chưa phát huy được tốt nhất nguồn lực tham gia. Sự phát triển của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tại một số cơ sở đoàn còn chậm.

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức đoàn đặt mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Để tập trung thực hiện đồng bộ và tạo bước chuyển mạnh mẽ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đề nghị xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn; Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; Nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo...

Dự thảo Văn kiện xác định phấn đấu thực hiện trong toàn Đoàn 12 chỉ tiêu cơ bản trên các mặt: giáo dục, hoạt động tình nguyện, hoạt động sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, lập nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, chăm sóc thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó, tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI xác định thực hiện 10 chương trình, đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2022-2027, tiêu biểu như: Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”; Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030”; Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030”...

Kỳ vọng của Tổng Bí thư đến thế hệ trẻ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các đại biểu và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần nghiên cứu, đề ra thêm các giải pháp để cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, cần tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ta thực sự "vừa hồng, vừa chuyên", như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần giúp thanh niên thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình đối với Đảng, với Đất nước, với Dân tộc; phải thể hiện bằng được và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước, nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu, thực hiện thật tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và Dân tộc cho thanh niên.

Đoàn cần coi trọng việc giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua những hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, thực hiện thật tốt các chuẩn mực đạo đức; định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên thật thấm nhuần và có khả năng tự đề kháng, tích cực đấu tranh với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

“Bản thân mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; khẳng định rõ thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh, thiếu niên Việt Nam. Đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Đoàn cần chú ý có các giải pháp để tập hợp thanh niên ở các địa bàn trọng điểm, như lực lượng thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, những thanh niên yếu thế, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ "Tiên phong".

Theo đó, thanh niên phải tiên phong trong trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình. Tiên phong trong học tập, rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, là những người đi đầu, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới. Tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, cần chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.

Đoàn Thanh niên phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các cấp bộ đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; đồng thời cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị. Chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành.

Đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh quan trọng của mình, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để thực hiện bằng được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu thanh niên tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thanh niên tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN .

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định sẽ cụ thể hóa vào Văn kiện Đại hội những định hướng quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới, cũng như những yêu cầu cụ thể đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, phát huy thế hệ trẻ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện một lòng trung thành đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đại hội xin hứa sẽ chủ động, quyết liệt, sớm cụ thể hóa những lời dặn dò của đồng chí Tổng Bí thư thành những giải pháp cụ thể để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất