Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Theo Đảng ủy Khối, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương khoá XI ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Bí thư ban hành Kết luận 43-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW và các văn bản có liên quan về công tác dân vận đến các cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật. Các cấp ủy trực thuộc Khối luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm của Nghị quyết 25 và Kết luận 43 với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đưa công tác vận động quần chúng đi vào nền nếp; phối hợp tốt với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Theo đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối có những chuyển biến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Nhiều ý kiến trao đổi, tham luận của các đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc Khối đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác dân vận, cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chia sẻ sự nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt kết quả tích cực trong hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế. Mặc dù lãi suất thế giới tăng với quy mô rộng và liên tục, Ngân hàng Nhà nước vẫn nỗ lực ổn định lãi suất điều hành đến tháng 9-2022 và chỉ điều chỉnh tăng trong quý 4-2022 nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thế giới đến lạm phát, tỷ giá trong nước. Tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, thực hiện can thiệp thị trường linh hoạt, kết quả tỷ giá giao dịch trên thị trường tương đối ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ. Điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc luôn tập trung tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật, các cấp ủy trực thuộc Khối luôn quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm của Nghị quyết 25 và Kết luận 43 đưa công tác vận động quần chúng đi vào nền nếp. Nhờ vậy, đã thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, tạo ra những phong trào quần chúng rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt nhiệm vụ trên ba trọng tâm: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (tập trung vào công tác tổ chức-cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động); cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị cấp ủy các cấp và đội ngũ làm công tác dân vận cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau: Phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tập trung tham mưu các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong giai đoạn hiện nay; chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến về cải cách hành chính; đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình "Dân vận khéo"; tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở cơ sở; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; thường xuyên quan tâm bố trí, sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh, tình hình mới.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã khen thưởng 26 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận 43 về công tác dân vận.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất