Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn hệ thống Học viện, gồm Trung tâm Học viện và 4 học viện trực thuộc.

Dự Lễ khai giảng có: đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Học viện. Đại diện lãnh đạo các các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo TP. Hà Nội và gần 3.000 học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; học viên lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Phát biểu khai mạc năm học mới 2023-2024, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, thời gian qua Học viện đã không ngừng nỗ lực đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Học viện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường kỷ cương, kỷ luật học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong lãnh đạo, quản lý cho người học. Học viện tiếp tục phát huy vai trò là một trong những cơ quan đi đầu thực hiện rất hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…    

Năm học mới 2023-2024 là thời điểm cả nước bước vào giai đoạn bản lề hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Học viện xác định đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả”, coi đây là tư tưởng chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố căn cốt, quyết định thành công của việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm học.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đạt được trong năm học vừa qua. Học viện đã có rất nhiều nỗ lực trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của cả nước, đồng thời tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, vừa góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, vừa góp phần tham mưu cho Đảng.

Điểm lại những kết quả nổi bật của Học viện trong năm vừa qua, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, cuốn sách “Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng” là một sáng tạo của Học viện, rất có ý nghĩa với công tác xây dựng Đảng. Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch” do Học viện tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia… Cùng với những sáng tạo, đổi mới, tập thể Lãnh đạo Học viện và đội ngũ cán bộ, giảng viên đã chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó là những kết quả tích cực của Học viện trong hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, bổ sung kiến thức giảng dạy cho giảng viên trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh “công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc rất quan trọng của Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp cấp độ khác nhau, đối tượng cán bộ khác nhau trong hệ thống chính trị. Khắc phục sự trùng lắp, khép kín, chưa liên thông giữa các chương trình, cấp học. Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng hiện đại, phù hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác ở các ngành, lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách, trau dồi bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên. Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, trong đó quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng theo hướng đưa vào trong nội dung chương trình giảng dạy một cách thiết thực, cụ thể. Học viện tích cực, chủ động giao nhiệm vụ để ngày càng nhiều hơn cán bộ, giảng viên, học viên tham gia nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Học viện, “vấn đề quan tâm hàng đầu là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đối với học viên, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu: "Mỗi học viên cần xây dựng niềm tự hào khi được là học viên của học viện chính trị hàng đầu mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải tự giác học tập và xây dựng động cơ học tập đúng đắn".

Hiện nay Học viện đang đào tạo nhiều cấp học, trong đó đào tạo cao cấp lý luận chính trị có số lượng học viên đông đảo. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Cao cấp lý luận chính trị không chỉ là một tiêu chuẩn trong công tác cán bộ của Đảng, mà còn là cơ hội cho cán bộ của Đảng nâng cao bản lĩnh chính trị, thấm nhuần những quan điểm, mục tiêu của Đảng. Đây cũng là cơ hội cho từng học viên tiếp thu, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, qua đó nhận thức sâu sắc hơn đường lối, quan điểm của Đảng, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, mỗi học viên cần "toàn tâm, toàn ý, sử dụng hiệu quả nhất thời gian học tập ở Học viện" - đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất