Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng (Lớp thứ ba)
Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo và bế giảng lớp học.

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo và bế giảng lớp học.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Lớp bồi dưỡng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 41 học viên. Tham dự Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045. Báo cáo viên là các lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, Lớp bồi dưỡng được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII và đại hội đảng bộ các cấp. Đây là thời điểm quan trọng để nhìn lại nửa chặng đường vừa qua, kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành cao nhất nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ còn chưa tới 2 năm để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp và một số khó khăn, thách thức nội tại. Do vậy đòi hỏi người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tạo nền tảng vững chắc về mọi mặt để tổ chức tốt Đại hội Đảng - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Cho biết 9 chuyên đề báo cáo gồm những chủ trương, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, các chuyên đề thực sự mang lại cho các học viên những nội dung, thông tin bổ ích, thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, gương mẫu, không ngại khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo, chủ động xử lý các vấn đề có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu thêm nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với an ninh phi truyền thống, những vấn đề sát với hơi thở cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất