Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phát huy sức mạnh nội sinh để xây dựng, phát triển đất nước
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, MTTQ và các tổ chức thành viên đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW với tinh thần trách nhiệm cao - Ảnh: mattran.org.vn.

Tham dự cuộc làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, ông Lê Tiến Châu cho biết, Đảng đoàn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW với quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam các khóa VI, VII, VIII, IX.

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, MTTQ Việt Nam đã bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương để tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động. 

Đây là một hình thức tập hợp nhân dân rộng rãi, phong phú, sinh động, huy động được đông đảo nhân dân tham gia; góp phần tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành và cơ quan liên quan tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. 

Trên cơ sở đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, qua đó tạo nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì, tham gia cùng các cơ quan, tổ chức giám sát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức phản biện nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng, có tác động lớn. 

Kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội từng bước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, tiếp thu và thực hiện, mang lại những kết quả hết sức thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền các cấp.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của các giai tầng

Khẳng định Nghị quyết 23-NQ/TW là một nghị quyết rất quan trọng, thể hiện chủ trương lớn, nhất quán của Đảng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh nội sinh để xây dựng, phát triển đất nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, từ khi ra đời, Nghị quyết đã đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo...

Nghị quyết 23-NQ/TW đã xác định được những định hướng, chủ trương lớn trong xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với các giai tầng, đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đối với đồng bào ta ở nước ngoài... Đây là cơ sở để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức, xác định được hình thức phù hợp để tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu và tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, MTTQ và các tổ chức thành viên đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực, luôn đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, có sức thu hút và lan tỏa lớn, qua đó khích lệ đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

"MTTQ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, bộ phận rất quan trọng của hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Qua 20 năm những điều này được thể hiện rất rõ", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, mạnh mẽ, thông qua đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đổi mới. 

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của MTTQ ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ tự tin, tâm huyết, trách nhiệm hơn với công tác. Những mặt tồn tại đã cơ bản từng bước được khắc phục.

Đánh giá cao những thành quả to lớn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, tình hình mới hiện nay đã đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi trong công tác Mặt trận phải có tầm nhìn, ý tưởng và những nhiệm vụ, giải pháp mới để xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

"Là một cơ quan có vị trí, vai trò rất quan trọng, MTTQ Việt Nam cần xác định nội dung của đại đoàn kết trong giai đoạn mới là gì, có gì khác so với trước kia, lấy gì làm trung tâm để kết nối toàn dân tộc, cách thức cụ thể hóa trong từng giai tầng, đối tượng, tổ chức... đó là những câu hỏi rất quan trọng", Thường trực Ban Bí thư gợi mở.

Đặc biệt, theo Thường trực Ban Bí thư, đội ngũ cán bộ MTTQ phải được nâng tầm năng lực, kiến thức, sự am hiểu các vấn đề thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cán bộ mặt trận phải là những người dám bày tỏ tiếng nói từ thực tiễn sinh động để góp phần xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh các đề nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận những kiến nghị của MTTQ và khẳng định sẽ nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét trong quá trình tổng kết và ban hành chủ trương mới của Đảng về vấn đề này để có quyết sách phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và những gợi mở của Thường trực Ban Bí thư để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam. 

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất