Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
Đ/c Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Trương Thị Mai định hướng một số nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Tiểu ban, thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương).

Tại Hội nghị, các thành viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Theo đánh giá của Tiểu ban, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương yêu cầu Tổ giúp việc của Tiểu ban và Cục Bảo vệ chính trị nội bộ tiếp thu các ý kiến của các thành viên Tiểu ban, hoàn thiện các văn bản, tham mưu Lãnh đạo Tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất