Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, đồng chí Trương Thị Mai đã quán triệt quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã được triển khai một thời gian. Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 96-QĐ/TW thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW với mục tiêu tiếp tục khẳng định, sửa đổi, bổ sung góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; làm cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tháng 10-2023, Quốc hội, Hội đồng nhân dân cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm theo chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn. Hiện nay các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo trong hệ thống chính trị đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị hôm nay lấy phiếu tín nhiệm 4 đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Phan Thăng An. Báo cáo kiểm điểm tập thể của Lãnh đạo Ban, báo cáo kiểm điểm của các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi đến các đồng chí dự Hội nghị. “Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, yêu cầu đặt ra đối với việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW phải làm nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành quy định Điều lệ Đảng; khách quan, công tâm, trung thực, để việc lấy phiếu thực chất, hiệu quả”, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Tổ chức Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành 53 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban hành một số văn bản theo sự phân công. Trong kết quả chung đó có vai trò đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Điểm lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều là những đồng chí trưởng thành từ địa phương, qua nhiều vị trí công tác, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống trung thực, gương mẫu, khiêm tốn, trong sáng, chân thành và luôn giữ gìn, phát huy đoàn kết trong cơ quan. Đối với các nhiệm vụ được giao, các đồng chí đã nắm chắc toàn diện các lĩnh vực, địa bàn được phân công, hết lòng, hết sức cho công việc chung, đạt được kết quả tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất