Tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Toàn cảnh Diễn đàn.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn cùng 150 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 56 cơ sở đoàn trực thuộc Khối.

Trong những năm qua, tuổi trẻ Khối và các cấp bộ đoàn trực thuộc luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm với Đảng và với công tác xây dựng Đảng. Các cấp bộ đoàn trong Khối đã tập trung nâng cao ý thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị như “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên với Đảng và Bác Hồ”, “Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên”, “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cuộc thi, hoạt động tìm hiểu về Đảng, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo…, tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng. 

Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, không ngừng nỗ lực, cố gắng hằng ngày nhằm hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều hành động, đóng góp thiết thực, cụ thể nhằm góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tích cực bảo vệ Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối, Đoàn Khối đã triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” với 40 tham luận, ý kiến đóng góp tương đối toàn diện về các mặt công tác xây dựng Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối. Tại Diễn đàn, đã có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu, đóng góp ý kiến đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối; đánh giá vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn trong Khối Các cơ quan Trung ương trong việc tham gia vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian vừa qua.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Diễn đàn.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đã biểu dương hoạt động của tuổi trẻ Khối, đánh giá cao những ý kiến góp ý, những tham luận trong Diễn đàn. Nhấn mạnh vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, là nguồn kế cận quan trọng của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối cần phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với Đảng, với công tác xây dựng Đảng, từ đó tích cực và chủ động hơn trong tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mặt của công tác xây dựng Đảng cũng như việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất