Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:
Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất