Vận dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
                
GS.TS Hoàng Chí Bảo thông tin tại Hội nghị.

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý Luận Trung ương đã thông tin một số phát hiện mới của các học giả, nhà nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sự am hiểu và kiến thức sâu rộng, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã khái quát hệ thống quan điểm của Bác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiều quan điểm đến nay vẫn còn nguyên giá trị như thực hành dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ Đảng, tự phê bình và phê bình, tư cách người đảng viên, quan hệ cấp trên với cấp dưới, quan hệ giữa Đảng và nhân dân…

Hội nghị diễn ra trong thời điểm các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc vận dụng, thực hành tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là giải pháp thiết thực để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất