Cà Mau: Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023
Đồng chí Lê Văn Trường - Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận của Văn phòng Trung ương Đảng về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho các học viên.

Đồng chí Lê Văn Trường - Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận của Văn phòng Trung ương Đảng về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho các học viên.

Dự bế giảng có các đồng chí Nguyễn Đức Tài - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Văn Trường - Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Minh Nhứt - tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời; Lê Tuấn Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy và thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023 khai giảng vào ngày 7-9-2023, qua 2,5 ngày học tập, lớp đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, với 9 chuyên đề gồm: (1) Chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy địa phương; (2) Xây dựng chương trình công tác của cấp ủy; (3) Phục vụ hội nghị cấp ủy; (4) Hệ thống các văn bản của Đảng; (5) Biên soạn văn bản của Đảng; (6) Thông tin phục vụ cấp ủy; (7) Xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy; (8) Văn phòng cấp ủy với công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; (9) Một số vấn đề về thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Các chuyên đề trên được báo cáo viên với sự nhiệt tình, trách nhiệm, truyền đạt, hướng dẫn những kiến thức, nội dung cơ bản nhất của từng chuyên đề, trao đổi trực tiếp và giải đáp các vấn đề vướng mắc có liên quan đến nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

Các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung do báo cáo viên truyền đạt; thực hiện đúng hướng dẫn của báo cáo viên và của ban quản lý lớp học; có đầu tư nghiên cứu tài liệu và tiếp thu khá tốt những kiến thức báo cáo viên truyền đạt để bổ sung, cập nhật kiến thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cấp ủy; chấp hành đúng nội quy, quy chế của lớp học.

Công tác tổ chức, quản lý và phục vụ chặt chẽ, chu đáo; các đồng chí được phân công theo dõi, quản lý Lớp học có tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để báo cáo viên và học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho các học viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho các học viên.

Đồng chí Lê Tuấn Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho các học viên.

Đồng chí Lê Tuấn Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho các học viên.

Qua Lớp bồi dưỡng này, Văn phòng Trung ương Đảng đã cấp giấy chứng nhận cho 94 đồng chí là cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện (trong đó, cấp tỉnh 64 đồng chí, cấp huyện 30 đồng chí) đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng văn phòng cấp ủy năm 2023. Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Quyết định công nhận 160 đồng chí là cán bộ, công chức cấp xã đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023.

Đồng chí Lê Tuấn Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023.

Đồng chí Lê Tuấn Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023.

Phát biểu bế giảng Lớp học, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Tuấn Hải cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy đã tạo mọi điều kiện để Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023 đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các đồng chí báo cáo viên Văn phòng Trung ương Đảng, của Công an tỉnh Cà Mau. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đồng chí học viên, tích cực trao đổi, tiếp thu những vấn đề do báo cáo viên truyền đạt. Đồng chí Chánh văn phòng Tỉnh ủy mong muốn, với những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đã được trang bị, cùng những kiến thức mới bổ sung, cập nhật tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này, khi về địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm các văn bản có liên quan và thực tiễn công tác để nâng cao hơn nữa kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ và vận dụng linh hoạt, khoa học, sáng tạo, đúng quy định vào công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất