Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác
1;Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dâng hương viếng Bác.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dâng hương viếng Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, cách đây 78 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm Nhân dân sống dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi vẻ vang đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

2;Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 2-9-1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra một cuộc mít tinh với hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp Nhân dân, hân hoan, phấn khởi chờ đón giờ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn độc lập cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập, bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, không tiếc của cải và xương máu của mình, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. 78 năm qua là cả một quá trình phấn đấu, hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

3; Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ cách mạng tiền bối, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ cách mạng tiền bối, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Theo đồng chí Đồng Văn Thanh, sau gần 20 năm thành lập, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, tỉnh tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ; kịp thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị bằng nhiều nghị quyết, đề án, chương trình có tính thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó có nhiều nghị quyết, đề án trọng điểm của tỉnh đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...

4; Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi đảng.

Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn tăng qua từng năm; hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng hoàn thiện và phát triển; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả.

5;Đồng chíng Trần Văn Huyến (thứ tám từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Văn Huyến (thứ tám từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi đảng.

Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua là phần thưởng ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang kính dâng lên Bác bằng tất cả lòng thành kính, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác.

Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang sẽ suốt đời “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của cấp ủy, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân Hậu Giang.

“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công oanh liệt, nhất định Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Hậu Giang sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta!”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Đợt 2-9 năm nay, Tỉnh ủy tặng 163 Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi đảng. Tại buổi lễ, đã trao huy hiệu cho 41 đồng chí, số còn lại sẽ tổ chức trao tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất