Trao thưởng một số cá nhân tại Lào đoạt giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Phon-khăm Sỉ-sổm-phăn, công tác tại Tạp chí A-lun-may, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là người nước ngoài có tác phẩm dự thi “Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” được Ban Tổ chức Cuộc thi chứng nhận trao thưởng và Bộ Ngoại giao tặng Giấy khen giải Nhì loại thể tạp chí.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào, Bí thư Đảng ủy tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã trực tiếp chuyển tải nhiều thông tin bổ ích đến gần 100 đại biểu dự Hội nghị theo Kế hoạch số 101-KH/ĐUL, ngày 9-11-2023 của Đảng ủy tại Lào. Trong đó, được mời tham dự, tiếp thu nội dung triển khai, quán triệt tại Hội nghị có Đoàn cán bộ Việt Nam (bao gồm đảng viên Chi bộ tạm thời được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐUL, ngày 7-9-2023 của Đảng ủy tại Lào trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao).

Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao thưởng cho người nước ngoài Phone-khăm Sỉ-sổm-phăn  (Ban Tuyên huấn TW Đảng nhân dân cách mạng Lào) có tác phẩm dự thi chất lượng trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2023 (ảnh Tô Giang).

Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao thưởng cho người nước ngoài Phon-khăm Sỉ-sổm-phăn (Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào) có tác phẩm dự thi chất lượng trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2023 (Ảnh: Tô Giang).

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tiếp Đoàn cán bộ Việt Nam được Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 39-KL/TW cử đi bồi dưỡng tiếng Lào tại Trường Đại học Quốc gia Lào

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tiếp Đoàn cán bộ Việt Nam được cử đi bồi dưỡng tiếng Lào tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Đại biểu dự Hội nghị chuyên đề do Đảng ủy tại Lào tổ chức triển khai ngày 12/11

Đại biểu dự Hội nghị chuyên đề do Đảng ủy tại Lào tổ chức triển khai ngày 12-11.

Đoàn cán bộ Việt Nam được Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 39-KL/TW cử đi bồi dưỡng tiếng Lào tại Trường Đại học Quốc gia Lào dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy tại Lào và thăm sứ quán Việt Nam tại Lào.

Đoàn cán bộ Việt Nam được cử đi bồi dưỡng tiếng Lào tại Trường Đại học Quốc gia Lào dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy tại Lào và thăm sứ quán Việt Nam tại Lào.

Ngay sau kết thúc Hội nghị, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Lào Nguyễn Bá Hùng và lãnh đạo, cán bộ sứ quán đã tiếp thân mật, thăm hỏi và chia sẻ một số thông tin quý báu về tình hình hợp tác giữa hai nước Việt - Lào cho Đoàn cán bộ Việt Nam đi bồi dưỡng tiếng Lào tại Trường Đại học Quốc gia Lào theo Quyết định số 21-QĐ/BCĐ, ngày 31-7-2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Đoàn đã được Đảng ủy tại Lào chuyển các bản tin định hướng nội dung trọng tâm sinh hoạt hằng tháng và các tài liệu cần thiết để cập nhật kịp thời thông tin trong và ngoài nước đến cán bộ, đảng viên trong Đoàn. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất