Vietcombank vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng về tạo động lực phát triển nền kinh tế
Tiết mục trong Hội thi ‘’Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh’’ do Đảng bộ Vietcombank tổ chức.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 31-7-2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thông báo nêu: Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, ghi nhận và đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc điều hành chính sách tiền tệ và ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng thời gian qua, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Kết quả đạt được trong thời gian qua là tích cực, đáng trân trọng, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo và các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới do lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước báo cáo tại Hội nghị. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẩn trương tiếp thu các ý kiến xác đáng tại Hội nghị, tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm và chuẩn bị cho năm 2024, đặc biệt là vai trò chủ đạo trong việc điều tiết, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển. 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn sau tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, liên tục từ năm 2020 đến nay, Vietcombank luôn là ngân hàng tiên phong, đi đầu trong việc giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, hỗ trợ khách hàng phục hồi và phát triển, qua đó chung tay hỗ trợ phát triển kinh tế... Tại từng địa phương, chi nhánh, người lao động Vietcombank cũng tích cực khởi xướng, tham gia các phong trào thiện nguyện.

Thực hiện Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 31-7-2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ngân hàng Vietcombank đã tích cực thực hiện chủ trương Đảng và Nhà nước, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, đồng thời hỗ trợ các khách hàng đã đồng hành cùng Vietcombank trong suốt thời gian qua, Vietcombank đã triển khai 2 chính sách giảm lãi suất cho vay để tri ân khách hàng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank, đồng thời hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Các chính sách được đánh giá cao, thể hiện vai trò của ngân hàng này trong việc đồng hành cùng khách hàng phục hồi và phát triển.

Hoà trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIII thành công tốt đẹp và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Vietcombank đã vận dụng kim chỉ nam phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong việc “Xây dựng giá trị văn hoá Vietcombank để trở thành sức mạnh bền vững thực hiện mục tiêu chiến lược 2025 và tầm nhìn 2030”. Năm giá trị cơ bản thể hiện bản sắc văn hoá Vietcombank bao gồm: Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn, và đã từng bước ăn sâu, ngấm dần vào máu thịt mỗi nhân viên 5 chữ vàng rút gọn là Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân, đó cũng chính là ngụ ý của “tin chuẩn mới bền nhân”.

Thứ nhất, tin cậy – giá trị niềm tin, chữ tín của khách hàng đối với Vietcombank
Đại hội Đảng XIII chỉ ra phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Phát triển văn hóa chính là giữ cho được cái gốc, cái còn lại cuối cùng của một quốc gia, dân tộc. Đứng dưới góc độ của một ngân hàng, văn hoá được thể hiện thông qua chữ Tín và cũng là cái gốc để tạo ra sự phát triển bền vững, sự trung thành tuyệt đối của khách hàng, Vietcombank luôn nuôi dưỡng, vun đắp chữ Tín để luôn là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng.

Thứ hai, chuẩn mực – yếu tố hỗ trợ xây dựng chữ tín và là chìa khoá thành công của Vietcombank
Trong báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá có nhấn mạnh đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị. Tính tiên phong, gương mẫu trong văn hoá ứng xử được phát huy và nhân rộng sẽ thành những chuẩn mực trong xã hội.

Thứ ba, đổi mới – nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank
Nhấn mạnh giá trị văn hoá con người, Đại hội Đảng XIII đã chỉ ra cần khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân được phát huy các năng lực tự do, sáng tạo trong đời sống kinh tế, xã hội. Bởi vì chỉ có đổi mới sáng tạo mới tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhiều hơn thông qua tăng năng suất lao động nhờ cải tiến kỹ thuật, phát triển và ứng dụng khoa học. Nhận thức được vai trò của đổi mới, Ban lãnh đạo của Vietcombank đã tổ chức các cuộc thi tay nghề, phát động phong trào nghiên cứu khoa học, triển khai các sáng kiến vào trong hoạt động ngân hàng. Đổi mới tại Vietcombank được phát huy từ những giá trị nhỏ trong từng giao dịch phục vụ khách hàng đến những giá trị lớn theo mục tiêu chiến lược. Nhờ có sự đổi mới trong quản trị điều hành mà các sách lược, chiến lược của Vietcombank được triển khai thành công và đem lại kết quả vượt trội và tiến nhanh so với mục tiêu đặt ra.

Thứ tư, bền vững – duy trì sự phát triển ổn định của Vietcombank
Các chính sách chung của Vietcombank ra đời đều hướng vào giá trị bền vững, lâu dài và mang tính ổn định. Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Vietcombank chú trọng định hướng xây dựng một ngân hàng phát triển mạnh mẽ trong sự ổn định bền vững. Với nền tảng 60 năm xây dựng và phát triển, với bề dày văn hoá doanh nghiệp cùng kinh nghiệm quản trị điều hành của Ban lãnh đạo, Vietcombank luôn bám sát các chủ trương của Đảng và từng bước thực hiện những chính sách nhằm hỗ trợ ổn định nền kinh tế trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thứ năm, nhân văn – Vietcombank luôn hướng tới cộng đồng với giá trị cao đẹp
Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, bài học “Lấy dân làm gốc” càng sáng ngời và được Đảng bộ, tập thể Vietcombank vận dụng, phát huy đầy sáng tạo, cụ thể hóa thành các hành động thiết thực thông qua chính sách “Lấy nhân viên làm gốc rễ, lấy khách hàng làm trọng tâm”. Qua đó, giúp Vietcombank giữ vững các thành quả và tạo ra nhiều bước ngoặt mới trong kinh doanh cũng như hoạt động xã hội trong thời gian vừa qua.

Ban lãnh đạo Vietcombank tham gia giải chạy

Ban lãnh đạo Vietcombank tham gia giải chạy "Vạn trái tim - Một niềm tin".

Tăng cường chia sẻ, thấu hiểu khách hàng, người dân và xã hội, chung tay vượt qua khó khăn, hướng tới sự phát triển bền vững.

Tư tưởng “Lấy dân làm gốc” không chỉ được Vietcombank vận dụng trong nội bộ mà còn được lan toả bằng các hành động thấu hiểu, chia sẻ đối với khách hàng, người dân đang gặp khó khăn vì dịch bệnh hay thiên tai, bão lũ... Bởi, “khách hàng” là người mang lại thịnh vượng cho ngân hàng và người dân trong xã hội là sứ giả nuôi dưỡng, lan tỏa thương hiệu, uy tín của Vietcombank. Nếu ví cán bộ, nhân viên là “gốc rễ” thì khách hàng, người dân chính là “quả ngọt”, hai yếu tố này không thể tách rời và là trụ cột sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào, không chỉ Vietcombank.

Tình cảm nhân ái, “yêu mọi kiếp người” của Bác thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank, các hoạt động “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn” như xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, nuôi dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, trợ cấp các cháu nhỏ nhiễm chất độc da cam và hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ… với tổng số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank chú trọng. Vietcombank đã gương mẫu đi đầu, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tài chính phù hợp như: Miễn giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới, triển khai các gói tín dụng với lãi suất phù hợp để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Năm 2022, lợi nhuận hợp nhất của Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân là ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất toàn ngành Ngân hàng. Vietcombank liên tiếp được các tổ chức, định chế tài chính uy tín của khu vực và toàn cầu đánh giá rất cao, được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Thứ hạng của ngân hàng cũng được nâng tầm khu vực và thế giới, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 1.000 Doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, là đơn vị có giá trị thương hiệu lớn nhất ngành Ngân hàng tại Việt Nam (theo Forbes Việt Nam)…

Trong nước, Vietcombank liên tiếp nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu quốc gia; duy trì vị thế và tiếp tục được vinh danh là Doanh nghiệp có quy mô nộp ngân sách nhà nước lớn nhất và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”; 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam; là thương hiệu ngân hàng uy tín nhất trên truyền thông ba năm liên tục, cùng nhiều giải thưởng uy tín khác dành cho các sản phẩm dịch vụ về ngân hàng bán lẻ, ngân hàng số, sản phẩm thẻ…

Tại dịp kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Chính phủ trao tặng, ghi nhận những cống hiến của Vietcombank cho nền kinh tế quốc gia trong suốt chiều dài phát triển. Đặc biệt, Vietcombank được Đảng và Nhà nước đặt niềm tin sâu sắc sẽ luôn tiên phong có những chính sách để điều tiết sự ổn định của nền kinh tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất