Hội thảo “Biển Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

Sáng ngày 11-11, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 5 với chủ đề “Biển Đông- Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”. Hội thảo lần này thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu quốc tế, các nhà ngoại giao, các nhà khoa học nghiên cứu về Biển Đông, đại biểu đại diện chính phủ, học giả, chuyên gia đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc...

Có 9 phiên họp tại Hội thảo, tập trung vào các chủ đề: Những diễn biến gần đây ở Biển Đông; ASEAN và Biển Đông; Luật quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 và Biển Đông; Những diễn biến pháp lý gần đầy và Biển Đông; Đánh giá tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và việc thực thi DOC…

Khai mạc Hội thảo, Giáo sư Đặng Đình Quí, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam nêu: Trong 5 năm qua kể từ Hội thảo Biển Đông lần thứ 1 (tháng 11-2009), tình hình Biển Đông có những thay đổi tích cực. Nhận thức của các bên liên quan và khu vực về vấn đề Biển Đông tăng lên; vấn đề Biển Đông không chỉ là trách nhiệm của các bên liên quan mà còn là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ thực tế ở khu vực Biển Đông đã có thêm cơ chế hợp tác song phương, đa phương trong việc kiềm chế những bất đồng nảy sinh. ASEAN-Trung Quốc một mặt thực hiện tích cực Tuyên bố DOC, hướng tới xây dựng Bộ qui tắc ứng xử Biển Đông (COC), tạo cơ sở pháp lý cho việc ngăn ngừa xung đột một cách hiệu quả tại Biển Đông. Các nước liên quan trực tiếp và gián tiếp tới Biển Đông đều có điều chỉnh chính sách theo hướng kiềm chế, không xảy ra xung đột vì lợi ích của chính mình, vì lợi ích của cả cộng đồng khu vực và quốc tế.

Giáo sư Đặng Đình Quí cho rằng vấn đề Biển Đông luôn luôn tiềm ẩn xung đột nếu thiếu sự quan tâm của các bên liên quan và cộng đồng quốc tế trong đó có vai trò của các học giả.

Bài phát biểu dẫn đề do Phó Tổng thư ký ASEAN Nyan Lynn trình bày, nêu bật sự cần thiết của việc tạo dựng một Biển Đông hòa bình, ổn định vì lợi ích của các bên liên quan và thế giới. Biển Đông có nhiều tài nguyên, là hệ thống giao thông huyết mạch, có vị trí chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì vậy, những tranh chấp xung quanh khu vực Biển Đông đã ảnh hưởng tới an ninh, hòa bình của khu vực; để giải quyết vấn đề này, các bên liên quan, ngoài nhận thức rõ về vấn đề Biển Đông, cần thiết phải chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong việc xây dựng Bộ qui tắc ứng xử Biển Đông (COC). COC sẽ trở thành qui tắc pháp lý có tính chất ràng buộc giữa các bên liên quan cụ thể là ASEAN và Trung Quốc.

Hội thảo lần này là dịp trao đổi, tăng cường hiểu biết về lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông; đề xuất các biện pháp tăng cường an ninh và hợp tác cũng như giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông.

Theo chương trình, Hội thảo kết thúc ngày 12-11.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất