Danh sách phòng thi môn Kiến thức chung - khu vực miền Bắc
Danh sách phòng thi Môn Kiến thức chung (khu vực miền Bắc) kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.

Tải ở đây

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất