Hướng dẫn về môn thi, nội dung và hình thức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Hướng dẫn ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng thi nâng ngạch năm 2013 về môn thi, nội dung và hình thức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013.

Tải ở đây.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất