Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Thân ái gửi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc!

Nhân dịp Năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ cùng các cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng cả nước tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp!

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần cho thành công của Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo sự đồng thuận với chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, niềm tin của Đảng và Nhân dân đối với công tác tổ chức, cán bộ. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm, nỗ lực ở mức độ cao, nêu cao trách nhiệm và thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kế thừa và không ngừng đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhân dân.   

Đón mừng Xuân Nhâm Dần với những kết quả tích cực đã đạt được, chuẩn bị triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng gắn với chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tin tưởng sâu sắc rằng với bề dày truyền thống, những thành quả và kinh nghiệm đã có, với tinh thần đoàn kết, tất cả vì nhiệm vụ chung, lợi ích chung của Đảng, của đất nước, công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ có những bước tiến mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúc các đồng chí năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất