Xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về Kế hoạch Hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 1985 ngày 20-10-2021 đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương thông báo đến các đơn vị trực thuộc để triển khai về việc cử công chức, viên chức dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán, thạc sĩ tại Trung Quốc. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Công văn.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW).

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1-11-2011).Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định:

Không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 3845/VPCP-TCCV) về việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã trình và Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm viên chức

Để kịp thời hoàn chỉnh hệ thống vị trí việc làm đảm bảo tiến độ báo cáo, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 1910-CV/BTCTW ngày 11-10-2021 hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc khối các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm viên chức.

Toàn văn phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

9h00 sáng ngày 20-10-2021, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế ban hành Công văn về việc tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế vừa ban hành Công văn ngày 9-10-2021 đề nghị các đồng chí thành viên chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải nội dung Công văn.

Về việc tổng kết, đề xuất biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2026

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 1905-CV/BTCTW ngày 9-10-2021 về việc tổng kết, đề xuất biên chế khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2026. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn.

THÔNG BÁO về Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội Trung ương 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7-10. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất