BHXH TP. Hà Nội: Đạt nhiều kết quả nổi trội năm 2023
Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Phan Văn Mến khẳng định báo chí đã góp phần lan tỏa sâu rộng chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Số người tham gia BHYT là trên 7,9 triệu người, tăng 3,24% so với năm 2022, đạt 100,63% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94% dân số. Số người tham gia BHTN là trên 1,9 triệu người, tăng 3,86% so với năm 2022; đạt 100,44% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 39,8% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 0,8% chỉ tiêu được HĐND, UBND thành phố giao.

BHXH TP. Hà Nội hoàn thành sớm và vượt kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 là 61.455,2 tỷ đồng, tăng 7.240 tỷ đồng, tương đương tăng 13,36% so với năm 2022; giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH phải tính lãi xuống 2,3%.

Công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được quan tâm, chú trọng; phương thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới đổi mới góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện nhanh chóng và an toàn; giải quyết kịp thời, thấu đáo quyền lợi của người tham gia; phối hợp với ngân hàng, bưu điện trong công tác chi trả, quản lý chặt chẽ người hưởng tạo sự hài lòng cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng và ổn định chính trị - xã hội. Năm 2023, BHXH thành phố đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 667.023 lượt người với số tiền 8.477 tỷ đồng, chi lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 584.828 người hưởng với tổng số tiền hơn 39.103 tỷ đồng.

Quỹ BHYT được quản lý chặt chẽ; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT, yêu cầu cơ sở KCB BHYT đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT để ngăn ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Năm 2023, BHXH thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 190 cơ sở KCB (với 614 điểm KCB, kết nối liên thông dữ liệu) để thực hiện công tác KCB đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Đối với y tế cơ sở, có 478/574 trạm y tế xã tham gia KCB BHYT. Năm 2023 phát sinh 12.621.067 lượt KCB BHYT, tăng 16,3% so với năm 2022, với chi phí KCB BHYT là 22.536.107 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm chú trọng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Trong năm 2023, BHXH thành phố đã thực hiện 5.182 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 4.189 cuộc đạt 117,6% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao; thanh tra, kiểm tra đột xuất 993 cuộc. Số tiền các đơn vị đã TTKT nộp để khắc phục chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 515,6 tỷ đồng (đạt 79%).

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực hiện tốt việc giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Để đạt được những kết quả trên,  BHXH thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành trong thực hiện chính sách BHXH. BHYT, BHTN; trong đó, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội đã tích cực vào cuộc góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô đối với chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó đã góp phần phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất