Phú Thọ: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2023
Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Phú Thọ đạt 93,7% dân số.

Năm 2023, BHXH tỉnh Phú Thọ thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức sau đại dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa, giải thể, nhiều lao động mất việc làm, thu nhập bấp bênh, ảnh hưởng lớn tới việc tham gia BHXH, BHYT và việc trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN. Song dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể; với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, BHXH tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

Để đảm bảo người cùng tham gia BHXH, BHYT theo Luật định, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã tập trung thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết giữa cơ quan BHXH và ngành Thuế. Cụ thể trong năm đã thực hiện rà soát theo dữ liệu cơ quan thuế đối với 4.780 doanh nghiệp sử dụng 163.664 lao động, kết quả có 117.429 lao động không thuộc đối tượng tham gia, 873 đơn vị với 45.962 lao động đã tham gia và đang tham gia, có 45 doanh nghiệp với 273 lao động chưa tham gia tiếp tục đôn đốc. BHXH tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị đối thoại với đại diện hàng trăm doanh nghiệp qua đó yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Đồng thời qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 193.379 người cùng tham gia BHXH, BHYT, tăng 10.785 người (5,9%) so với năm 2022.

Đối với nhóm người chỉ tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng 100% kinh phí, cơ quan BHXH đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, đảm bảo cấp thẻ, gia hạn thẻ kịp thời cho 506.744 người ngay từ đầu năm. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 85% kinh phí tham gia BHYT trong đó 70% từ nguồn ngân sách trung ương, 15% từ nguồn ngân sách tỉnh. Ngoài thành phố Việt Trì đã chủ động hỗ trợ số tiền 15% còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo và hơn 1.150 người thuộc hộ cận nghèo được các chi đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng thẻ BHYT, gần 25 nghìn người thuộc nhóm này đã chủ động tham gia BHYT. Cuối năm 2023, thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH tỉnh đã kịp thời có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện chịu ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện trên địa bàn. Với sự nỗ lực vào cuộc của các ngành, các cấp, đến hết năm 2023, 33.132 người dân vùng an toàn khu; 18.866 người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng thoát đặc biệt khó khăn đã tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 100% người dân sinh sống tại vùng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 75/2023/NĐ-CP tham gia BHYT.

Góp phần vào tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2023 không thể không nhắc tới 13.490 người được tặng thẻ BHYT từ nguồn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ lên tới hơn 2,1 tỷ đồng. Trong số đó 11.070 người được tặng thẻ BHYT hộ gia đình, 1.151 người thuộc hộ cận nghèo và 2.420 học sinh thuộc các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập. Hoạt động thiện nguyện nhân văn đó kết hợp với nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT của cán bộ BHXH và nhân viên thu BHXH, BHYT đưa tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình toàn tỉnh lên 256.853 người.

Bước sang năm 2024, thực hiện mục tiêu 94% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 60-NQ/TU, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và các ngành, các cấp, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong vận động, mở rộng diện bao phủ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT từ đó lan tỏa mạnh mẽ giá trị cộng đồng của chính sách BHYT đầy nhân văn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất