BHXH Việt Nam: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện
Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh họa.

Theo đó, để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp (DN), đóng góp thiết thực và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2023 và các năm tiếp theo, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của CCVC trong cơ quan, đơn vị trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; tổ chức thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc theo quy định…

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

a) Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan cấp trên các cấp hành chính giao, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của CCVC, người lao động (NLĐ) làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.

c) Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trực tiếp đến nội dung công việc đang phụ trách, xử lý... Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

d) Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, CCVC yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

đ) Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện, tạo thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội, người dân, DN; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và CCVC, NLĐ không chịu xử lý, vi phạm.

e) Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, DN; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại để kịp thời giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân, DN; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất