Kết quả nổi bật của BHXH Lệ Thủy (Quảng Bình)
Đồng chí Võ Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hoa Thủy: Đến nay, xã Hoa Thủy đã có hơn 370 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng gần 10% lực lượng lao động trong độ tuổi (gấp hơn 4 lần mức trung bình chung của cả nước).

Kết quả nổi bật...

Số người tham gia

Số người tham gia BHXH do BHXH huyện quản lý là 11.865 người, tăng 63 người so với cuối năm 2021, trong đó:

Tham gia BHXH bắt buộc 7.027 người, tăng 22 người so với cuối năm 2021, đạt 92,9% kế hoạch BHXH tỉnh giao. BHXH huyện đã phối hợp với Chi cục Thuế huyện rà soát, nắm bắt kịp thời các doanh nghiệp và cơ bản đã khai thác triệt để 100% doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Tham gia BHXH tự nguyện 4.838 người, tăng 41 người so với cuối năm 2021, đạt 79% kế hoạch BHXH tỉnh giao; đạt 5,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Tham gia BHYT: 125.563 người, tăng 1.540 người so với cuối năm 2021, đạt 98,1% kế hoạch BHXH tỉnh và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 91%.

Tham gia BHTN do BHXH huyện quản lý: 6.083 người, tăng 16 người so với cuối năm 2021, đạt 93,1% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Số thu, số nợ BHXH, BHYT, BHTN

Trong 5 tháng đầu năm thu được 89.225 triệu đồng, đạt 38,01% kế hoạch thu BHXH tỉnh giao, tăng 6.034 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ hằng tháng trong 5 tháng đầu năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nợ đến hết tháng 5-2022 là 11.635 triệu đồng, giảm 1,02% so với cùng kỳ năm trước.

Giải quyết chế độ BHXH, BHTN

BHXH huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định, cụ thể: 

Trong 5 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 7.770 người hưởng lương hưu,trợ cấp BHXH hằng tháng; 827 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn; 501 người hưởng trợ cấp BHXH một lần,. Tổng số chi BHXH là  178.074.145.822 đồng.

Công tác chi chế độ BHXH, được thực hiện đa dạng, linh hoạt; đặc biệt là đẩy mạnh phương thức chi trả không dùng tiền mặt, đến hết tháng 5-2022 có 11,1% người nhận nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đạt 44,4 % kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2022 và có 100% người nhận chế độ BHXH 1 lần qua tài khoản cá nhân, đạt 100% kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2022; người hưởng chế độ BHXH  hài lòng về cách thức tổ chức chi trả, thời gian, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT

Công tác KCB BHYT trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ từ trạm y tế tuyến xã đến bệnh viện tuyến huyện để phục vụ người bệnh BHYT; 100% trạm y tế tuyến xã thực hiện KCB BHYT, đã tạo thuận lợi cho người dân đi KCB bằng thẻ BHYT.

Ngay từ đầu năm BHXH huyện đã ký hợp đồng KCB với Bệnh viện Đa khoa huyện, trên cơ sở UBND tỉnh giao Kế hoạch sử dụng quỹ KCB BHYT trên địa bàn huyện. Kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử;

Dựa trên phân tích số liệu trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT; thống kê, theo dõi tiến độ chi quỹ KCB và thông báo kịp thời một số chỉ số chi KCB BHYT diễn biến bất thường nguyên nhân làm tăng chi KCB để  thông báo cho  cơ sở KCB biết để có giải pháp điều chỉnh kịp thời. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất người bệnh BHYT đang điều trị nội trú trong và ngoài giờ hành chính tại cơ sở KCB BHYT. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế trong chỉ định sử dụng Quỹ BHYT, đảm bảo chi ngày càng tiết kiệm và hiệu quả.

Kết quả, đến 30-5-2022, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 40.055 lượt người (trong đó: KCB ngoại trú 35.085 lượt người; KCB nội trú 4.970 lượt người). Tỷ lệ liên thông dữ liệu chi phí KCB BHYT đạt 99,8%, trong đó dữ liệu gửi kịp thời trong ngày lên hệ thống giám định và thanh toán điện tử BHYT đạt 98,2%. Chi KCB BHYT 18.966.226.944  đồng, bằng 35,48% kế hoạch giao năm 2022, giảm 9,32% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác thanh tra, kiểm tra

Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện đúng theo quy định, góp phần thực hiện nghiêm chính sách BHXH, BHYT, BHTN và bảo vệ quyền lợi của người tham gia có hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện thực hiện kiểm tra 18 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ); kiểm tra 8 đại lý thu, đại diện chi trả. Qua kiểm tra đã chấn kịp thời các đơn vị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là đề nghị đăng ký tham gia BHXH đối với 5 lao động với số tiền truy đóng BHXH, BHTN 33 triệu đồng; thu hồi 213 triệu đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

BHXH huyện triển khai kịp thời các quy định về cải cách thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam. Đặc biệt để phục vụ người tham gia và thụ hưởng ngày càng tốt hơn, BHXH huyện đã tăng năng suất và cường độ lao động để giảm hơn 10% thời gian giải quyết các TTHC, trong đó cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất rút ngắn từ 1 ngày làm việc xuống còn 0,5 ngày, cấp lại thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin rút ngắn từ 3 ngày làm việc xuống còn 0,5 ngày.

Triển khai kịp thời các quy định về chuyển đổi số của BHXH Việt Nam, góp phần xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu CSDL Quốc gia về bảo hiểm; luôn sẵn sàng liên thông, chia sẻ dữ liệu với các ban, ngành liên quan để phục vụ yêu cầu quản lý chung và phục vụ doanh nghiệp, người dân. Ứng dụng hệ thống phần mềm liên thông để giải quyết tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Triển khai giao dịch điện tử. Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH. Tiếp tục triển khai giám định và thanh toán trên Hệ thống thông tin giám định BHYT liên thông từ Trạm y tế xã. Đặc biệt từ năm 2020, BHXH huyện đã đẩy mạnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động; Đến nay 100% TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, doanh nghiệp, người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH toàn huyện 24/24 giờ, 7/7 ngày.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xác định đây là 1 nhiệm vụ quan trọng giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, BHXH huyện đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai các chính sách hỗ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công tác truyền thông

Trong 5 tháng đầu năm, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh duy trì các hoạt động tuyên truyền bằng phát hành các ấn phẩm, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự trên Đài phát thanh và Truyền hình và trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của các xã, thị trấn, thôn, bản, tiểu khu; đã chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch, theo chủ đề và truyền thông cao điểm như: Phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2022; phối hợp với Bưu điện huyện, UBND cấp xã tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp, qua đó phát triển được 330 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trong những năm qua, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tính đến hết tháng 5-2022 đã đạt 5,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, Tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện tăng so với cuối năm 2021 nhưng mức tăng trưởng chưa cao. Trong đó, đã khai thác được BHXH tự nguyện nhưng do số người tham gia giảm mạnh.

Nguyên nhân do khách quan là chủ yếu:

Nguyên nhân thuộc về chính sách: Chính sách BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn, thu hút được đối tượng tham gia. Theo quy định, BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ dài hạn và ngắn hạn, tuy nhiên người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, điều này làm giảm tính hấp dẫn và hạn chế mong muốn tham gia BHXH tự nguyện. Mặt khác, trong thời gian dài Nhà nước không có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện. Từ ngày 1-1-2018, Nhà nước hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, nhưng mức hỗ trợ còn thấp, cụ thể bằng 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người hộ cận nghèo, 10% đối với các đối tượng khác, còn đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được người sử dụng lao động đóng đến 63,63% mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Trong khi đó, quy định điều kiện về thời gian tối thiểu đóng BHXH để hưởng lương hưu là 20 năm, như vậy là còn khá dài, chưa thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế của người tham gia, tuy nhiên đời sống của nhiều người dân trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn do thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, mùa vụ. Một nguyên nhân khác đối với BHXH tự nguyện, từ tháng 1-2022 mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng hơn gấp đôi do áp dụng mức chuẩn nghèo nông thôn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng (quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ). Vì vậy, công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.

... Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối tượng, chi các chế độ BHXH, BHYT của BHXH tỉnh, HĐND huyện, UBND huyện giao. Tham mưu kịp thời cho Huyện uỷ, UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

Tập trung thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó cần chú trọng tiếp tục kiện toàn hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, mở rộng việc thu BHXH tự nguyện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; triệt để khai thác các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT, nhất là tập trung kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở KCB BHYT và kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Phối hợp với bệnh viện huyện nâng cao hiệu quả công tác quản lý mua sắm, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế đối với người có thẻ BHYT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời, thường xuyên chủ động thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN và tình hình lạm dụng quỹ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở KCB BHYT trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tổ chức kiểm tra liên ngành. Trong đó, tập trung kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN và các cơ sở KCB tăng chi quỹ KCB BHYT; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất