Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động
Đại biểu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Đ.Trọng).

Đại biểu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Đ.Trọng).

Hướng mạnh về cơ sở

Trình bày báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội, Công đoàn Bình Dương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ), nhất là lao động nữ, lao động có hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh với nhiều hoạt động nổi bật, thể hiện qua các hoạt động thương lượng, đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở tại doanh nghiệp (DN); tư vấn, hỗ trợ pháp lý tại tòa…, góp phần bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; tăng cường mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Tết sum vầy”, “Chợ tết công đoàn”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”… được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn. Công tác phát triển ĐVCĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Công đoàn tỉnh thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, trách nhiệm với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn… Công tác phối hợp với chính quyền và các cấp, các ngành được chú trọng thực hiện thường xuyên, ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp gỡ của lãnh đạo tỉnh với ĐVCĐ, NLĐ hàng năm; tổ chức các chương trình thăm hỏi, động viên ĐVCĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Đánh giá về các hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương các thành tích quan trọng của các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương trong các công tác phát triển ĐVCĐ, giới thiệu ĐVCĐ ưu tú cho Đảng; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ, NLĐ; công tác chăm lo cho ĐVCĐ, NLĐ…

“Tôi đánh giá rất cao các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo của các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương. Các phong trào được triển khai sâu rộng, với 15.000 đề tài, sáng kiến, làm lợi gần 1.000 tỷ đồng cho DN và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cần tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tập trung đổi mới hoạt động công đoàn; đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho CNVCLĐ...

Góp sức xây dựng Bình Dương phát triển bền vững

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết trong 5 năm qua, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển đoàn viên. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở; chất lượng hoạt động ngày càng rõ nét, thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ĐVCĐ, NLĐ; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, tổ chức công đoàn đã cùng với hệ thống chính trị triển khai thực hiện phong phú, đa dạng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, NLĐ một cách hiệu quả, thiết thực, nhất là giai đoạn đặc biệt khó khăn, nguy hiểm trong đại dịch Covid-19. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lợi đã nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động của công đoàn các cấp trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ, NLĐ; từng bước xây dựng môi trường sống, lao động, học tập, vui chơi, giải trí văn minh, hiện đại và an toàn, giúp NLĐ yên tâm, gắn bó và thật sự hạnh phúc khi sống và làm việc tại Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị, công đoàn các cấp và cộng đồng DN cần quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách cho NLĐ; khẩn trương triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo nghị quyết của Tỉnh ủy, đến năm 2030 có thêm 170.000 căn; trong đó đến năm 2025 đầu tư mới khoảng 40.000 căn và năm 2025- 2030 đầu tư mới 130.000 căn; đồng thời từng bước hướng dẫn, yêu cầu, khuyến khích người dân cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà trọ trên địa bàn tỉnh để ngày càng đáp ứng tốt hơn về nhà ở cho NLĐ.

Song song đó là đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, hệ thống thiết chế văn hóa chất lượng cao để phục vụ NLĐ và con em của NLĐ một cách tốt nhất; chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng lao động để không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề, đáp ứng được yêu cầu công việc trong điều kiện mới, nhất là trong quá trình các DN đang từng bước chuyển đổi công nghệ 4.0, chuyển đổi sang mô hình sản xuất tự động hóa và thông minh như hiện nay.

Công đoàn các cấp trong tỉnh phải tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức ngày càng vững mạnh; thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Tôi đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, công đoàn các cấp trong tỉnh phải đẩy mạnh chuyển đổi số từ công tác phát triển, quản lý đến thông tin, tuyên truyền pháp luật và thực hiện các chính sách cho công nhân, NLĐ; quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công đoàn thông qua chuyển đổi số”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân, NLĐ tích cực lao động, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa, tác phong công nghiệp; giữ vững bản lĩnh chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, địa phương, đơn vị; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công đoàn các cấp trong tỉnh chú trọng tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến, đổi mới sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ với nội dung, hình thức phù hợp để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ phong trào đổi mới sáng tạo trong cộng đồng DN và lực lượng công nhân lao động. Cùng với đó là tạo điều kiện để NLĐ thực hiện quyền làm chủ, lao động sáng tạo, gắn bó, đồng hành với sự phát triển của DN và được thụ hưởng những lợi ích thiết thực, tương ứng với sự đóng góp đối với DN và tỉnh Bình Dương…

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương”, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ có bước phát triển mới, toàn diện hơn, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng Bình Dương phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Trong ngày 22-9, Đại hội đã bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 1 triệu ĐVCĐ, NLĐ trên địa bàn tỉnh… 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất