Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, ngay từ đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã tham mưu xây dựng chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kịp thời, chất lượng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm 2023. 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

Phối hợp với các ban xây dựng Đảng của tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn tham mưu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; phối hợp tham mưu tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học giữa Tỉnh ủy Bình Dương và Hội đồng Lý luận Trung ương với chủ đề “Mô hình phát triển của Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn đến năm 2050”;...

Song song đó, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã tham mưu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, phục vụ của Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan và công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy.

Trao giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các tập thể.

Trao Giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các tập thể.

Trao giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân.

Trao Giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân.

Trong năm 2024, Văn phòng cấp ủy sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Thường trực cấp ủy, chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất, tập trung vào những nội dung còn tồn đọng, khó khăn, phức tạp hướng đến hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của nhiệm kỳ đã đề ra. Tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn (2024-2028). Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác văn thư lưu trữ, tiến đến mục tiêu số hóa tài liệu hiệu quả và triệt để hơn. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tập trung hoàn thiện phần mềm Văn phòng số...

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy điều phối phần tham luận tại hội nghị.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy điều phối phần tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như động viên đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023. 

Về nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng cấp ủy trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao lưu ý Văn phòng cấp ủy cần tập trung nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp việc. Tiếp tục chú trọng phát huy năng lực chuyên môn, nhất là xử lý thông tin đến, đi một cách kịp thời, chính xác. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ, xử lý thông tin, nghiên cứu và tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra ngày càng cao trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, 13 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 được khen thưởng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất