Hải Dương kết nạp được 848 đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Trường Mầm non xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Một số Đảng bộ kết nạp được nhiều đảng viên là thị xã Kinh Môn kết nạp 98 đảng viên, huyện Ninh Giang 87 đảng viên, huyện Kim Thành 84 đảng viên, thành phố Hải Dương 81 đảng viên. Trong tỉnh thành lập được 3 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở ở thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Thanh Miện.

Số lượng đảng viên mới chưa cao là do việc tạo nguồn ở nhiều nơi còn khó khăn, nhất là khu vực nông thôn. Từ tháng 4-2023, Hải Dương đã chuyển giao 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ trong tỉnh về các đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất