Đảng ủy Agribank tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023

 Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 2016. Trong 7 mùa giải vừa qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, Giải Búa liềm vàng đã gặt hái nhiều thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vị thế, tầm vóc một giải báo chí lớn. Phát biểu tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải đã khẳng định: “Giải Búa liềm vàng vẫn như dòng chảy không ngừng, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

Hòa chung vào dòng chảy đó, từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hưởng ứng và tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa chính trị sâu sắc được Đảng ủy Khối phát động, tổ chức đánh giá tổng kết và trao giải. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Agribank luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng Khối, đã đạt được một số giải thưởng: Năm 2019: 1 giải C, 1 giải Khuyến khích; Năm 2020: 1 giải Khuyến khích; Năm 2021: 1 giải B, 1 giải Khuyến khích.

Đại diện Agribank (ngoài cùng bên phải) nhận giải Nhì đối với tác phẩm “Đảng bộ Agribank: Đấu tranh thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng”.

Đại diện Agribank (ngoài cùng bên phải) nhận giải Nhì đối với tác phẩm “Đảng bộ Agribank: Đấu tranh thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng”.

Năm 2023 là năm bản lề, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2023 cũng là năm Đảng bộ Agribank dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối đã hoàn thành việc tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên từ các đảng bộ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank, với 226 tổ chức đảng và 23.500 đảng viên. Việc hoàn thành công tác tổ chức tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một nội dung quan trọng thực hiện kế hoạch của Đảng bộ toàn hệ thống Agribank theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 8-3-2022, Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28-10-2022 của Ban Bí thư, góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chuyên môn. Đây cũng là khâu then chốt tạo đột phá trong công tác tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Agribank đối với hoạt động của toàn hệ thống.

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc đó, đồng thời phát huy kết quả đạt được trong việc tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Agribank tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023. Đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy sức mạnh nội lực, tổng hợp của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Đồng thời góp phần thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, thực hiện lời Bác dạy: xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một đảng chân chính, một đảng vừa là đạo đức, vừa là văn minh, lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Qua Cuộc thi, Đảng uỷ sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương và giải Búa liềm vàng toàn quốc.

Theo thể lệ Cuộc thi, các tác phẩm tham gia dự thi phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Agribank và các cấp, tập trung vào các chủ đề trọng tâm: Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống theo Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Thành tựu đạt được trong việc triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Agribank gắn với quá trình hoạt động thực tiễn tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể điển hình, gương người tốt, việc tốt trong hệ thống Agribank gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Vai trò, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, lãnh đạo nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong toàn hệ thống để cho đảng viên, cấp dưới noi theo qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần thúc đẩy Agribank phát triển bền vững…

Thời gian nhận tác phẩm dự thi, chậm nhất ngày 30-8-2023; Thời gian chấm giải tháng 9-2023. Lễ công bố và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức quý IV-2023.

Cán bộ Agribank nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh.

Cán bộ Agribank nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh.

Để Cuộc thi trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy Agribank đã yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động. Phát động, tuyên truyền, phổ biến, khích lệ cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Cuộc thi.

Thông qua Cuộc thi, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành tin tưởng, kỳ vọng và tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong Agribank chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chương trình hành động triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất