Nghị quyết về chuyển đổi số - tham vọng hay quyết tâm của Lạng Sơn

Lương Thị Lan Anh Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn

 

 Kỳ 1: Từ một nghị quyết chứa tham vọng lớn


 

 

Kỳ 2: Mục tiêu cao đồng thuận lớn

 

 

Kỳ 3: Đồng thuận cao hiệu quả cao


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất