Đảng ủy Agribank tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023
Đ/c Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đ/c Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Cuộc thi.

Năm 2023 là năm đầu tiên Đảng ủy Agribank tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của Ban Tổ chức Cuộc thi Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự vào cuộc của cấp ủy các chi đảng bộ, người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. 

Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thu nhận được 1.504 bài dự thi của 205/225 tổ chức đảng trực thuộc, đạt và vượt mục tiêu đề ra về số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia. Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, hình thức phong phú: chính luận, phản ánh, người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng; thực trạng, giải pháp, những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức tại các chi, đảng bộ, các đơn vị, từ đó phác họa nên bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống; nhiều tác phẩm phản ánh những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội như: quá trình chuyển đổi số; những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28-10-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; những giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng các chi, đảng bộ, Đảng bộ Agribank nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tình hình mới; những mô hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. 

Thông qua các bài viết dự thi, thể hiện sâu đậm nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ Agribank nói riêng và xây dựng Đảng nói chung, từ đó nêu cao tinh thần yêu Đảng, yêu Tổ quốc, yêu ngành, yêu nghề, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank đối với quá trình xây dựng Đảng bộ và hệ thống Agribank phát triển bền vững. Bên cạnh việc quan tâm, thực hiện nội dung có chiều sâu, hình thức các bài thi cũng được các tác giả tham dự đầu tư hình thức công phu, bắt mắt, khoa học. Trên cơ sở Thể lệ và Quy chế chấm thi, Ban Giám khảo Cuộc thi đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá công tâm, độc lập, khách quan, trung thực.

Đ/c Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đ/c  Phan Công Nam - UV BTV Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đ/c Phạm Đức Ấn - UV BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên trao giấy khen và biểu trưng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đ/c Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đ/c Phan Công Nam - UV BTV Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đ/c Phạm Đức Ấn - UV BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV trao Giấy khen và Biểu trưng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Chương trình tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao Giấy chứng nhận cho 28 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và công bố danh sách 20 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích. Cũng tại Chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank tặng Giấy khen cho 11 tập thể đoạt Giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và lựa chọn 14 bài thi có chất lượng, đảm bảo yêu cầu Thể lệ Cuộc thi gửi tham dự Cuộc thi Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023; 

Có thể nói kết quả năm đầu tiên tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank đã đạt được các tiêu chí đề ra cũng như đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Agribank, Ban Tổ chức Cuộc thi về một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Agribank nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2023, Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank trong những năm tiếp theo cần gắn kết và phản ánh sinh động thực tiễn công tác của Đảng bộ Agribank để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mang được sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống, nhất là những vấn đề mới, chưa được khai thác để Cuộc thi mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất