Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi Lễ.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị: Vũ Oanh, Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Phạm Thanh Ngân, Ngô Văn Dụ, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề, đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và có một số tác phẩm viết từ nước ngoài gửi về dự Giải. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng trong năm 2018 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Ngoài những nội dung phản ánh tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cùng nghị quyết các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 (khóa XII), nhiều báo, đài đã suy nghĩ, tìm tòi xây dựng nhiều chủ đề, đổi mới cách thể hiện tác phẩm để phản ánh toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng và các khâu của công tác tổ chức – cán bộ. Các chủ đề như: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nêu bật cách làm, kết quả trên diện rộng của nhiều địa phương; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã chỉ rõ nguyên nhân của tổ chức đảng và cá nhân đảng viên, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm.

Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng đảng, có nhiều tác phẩm gây được sự chú ý của bạn đọc và khán thính giả. Một số tác phẩm đã có tính khái quát, tổng kết cao; một số bài viết thể hiện sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị; một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và mở rộng quan hệ đối ngoại ở tầm mức sâu rộng. Qua các tác phẩm dự giải lần này, Giải Búa liềm vàng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng.

Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 1.825 tác phẩm tham dự Giải. Trong đó có 950 tác phẩm loại hình báo in, 286 tác phẩm loại hình báo điện tử, 398 tác phẩm truyền hình, 163 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm ảnh báo chí. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 101 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí để đưa vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo phát huy dân chủ, trao đổi, thảo luận, thống nhất chọn ra 56 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 4 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C, 25 Giải Khuyến khích và 2 giải mới là Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu và đóng góp của báo chí cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong công tác xây dựng đảng nói riêng, trong đó có các tác giả, tập thể tác giả và các cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc được khen thưởng và trao Giải hôm nay. Các tác phẩm dự giải cho thấy dấu ấn lao động không ngừng nghỉ của các phóng viên, biên tập viên. Nhiều bài viết thể hiện sự tìm tòi công phu; đầu tư nhiều công sức, trí tuệ; có những phát hiện mới; là kết quả của cả một quá trình lao động sáng tạo đầy khó khăn, vất vả, thậm chí phải đối mặt với cả hiểm nguy.

Nhiều tác phẩm có ý nghĩa lớn về mặt thực tiễn. Những mô hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương đảng viên điển hình, bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi đời thường, được nêu trong các tác phẩm báo chí được trao giải hôm nay có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các tác phẩm không chỉ góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Qua đó khẳng định sức sống mãnh liệt của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng với đời sống xã hội.

Để Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” có chất lượng và hiệu quả hơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề  nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo tich cực học tập, quán triệt, nắm vững chủ trương của Đảng về công tác xây dựng đảng; đi sâu, đi sát thực tế để kịp thời phản ánh thực tiễn hết sức sinh động ở cơ sở; tuyên truyền có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; tiếp tục tham gia tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019. Tôi mong các nhà báo, các cộng tác viên ngày càng nâng cao nhận thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; thể hiện tình cảm cách mạng với Đảng, với nhân dân, với đất nước bằng hành động cụ thể. Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo trong công tác tuyên truyền về xây dựng đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 nhấn mạnh: Năm 2018, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III tiếp tục được đổi mới, triển khai sâu rộng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, các nhà báo, những người viết báo không chuyên và sự quan tâm theo dõi của nhân dân; đã làm nên ba thành công của Giải năm nay là:

Thứ nhất, Giải đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai rộng rãi cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương. 

Thứ hai, số lượng tác phẩm tham dự cao hơn nhiều so với các mùa giải trước; các tác phẩm dự thi lần này rất phong phú về chủ đề, đa dạng về thể loại, đặc biệt là chất lượng được nâng lên; đã thu hút được đông đảo người tham gia với thành phần tham dự ngày càng mở rộng hơn. Đã có trên 1.800 tác phẩm tham dự ở tất cả các loại hình báo chí. Thành phần tham dự đa dạng, từ các nhà báo chuyên nghiệp đến người viết báo không chuyên; từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác đến người đã nghỉ hưu; từ những người đang sống và làm việc ở khắp vùng miền trong cả nước đến những người đang định cư ở nước ngoài; từ người trẻ đang trưởng thành dưới 20 tuổi đến người cao niên trên 83 tuổi.

Thứ ba,
chất lượng của Giải tương đối đồng đều và có chiều sâu hơn các giải trước; sinh động, hấp dẫn trong cách thể hiện; nội dung phản ánh dưới các góc cạnh khác nhau, hài hòa giữa “xây” và “chống”, vừa phản ánh, khuyến khích mô hình mới, cách làm hay, cổ vũ, tôn vinh các điển hình tiên tiến; vừa tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Có thể khẳng định, tuy vẫn còn một số nội dung chưa được như mong muốn nhưng Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III đã thành công tốt đẹp, vừa kế thừa kết quả của những mùa giải trước, vừa có tính sáng tạo, đổi mới nên đã đạt chất lượng tốt, đem lại hiệu quả thiết thực. Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, đồng chí Phạm Minh Chính cảm ơn các cấp ủy đảng và chính quyền, các cơ quan báo chí, các nhà báo và người viết báo không chuyên ở Trung ương và địa phương, đồng bào ta ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo để góp phần làm nên thành công của Giải lần thứ III - năm 2018.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930 - 3-2-2019), để tiếp tục đồng hành cùng những người viết báo, tiếp thêm khí thế mới, động lực mới, sáng tạo mới của đất nước ta và nhân dân ta; thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, đồng chí Phạm Minh Chính xin trân trọng phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IV -  năm 2019. Đồng chí tin tưởng với những thành công của ba mùa giải và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết và tình cảm sâu sắc của các nhà báo chuyên và không chuyên đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IV năm 2019 sẽ tiếp tục thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018:


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A.


Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương  và Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B.


Đ/c Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải C.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đ/c Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích.Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến Khích.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, UVTƯĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đ/c Hà Ban, UVTƯĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Bằng khen cho các  cơ  quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.


Đ/c Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao thưởng cho tác giả cao tuổi có tác phẩm xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao thưởng cho tác giả trẻ tuổi có tác phẩm xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất