Yên Bái hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018

Thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 15-5-2018 hưởng ứng Giải trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch, Thể lệ của Giải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, website của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và website của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.  

Các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo và các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đã tích cực triển khai kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền Giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng. Động viên cán bộ, phóng viên, cộng tác viên tích cực tham dự Giải. Nhiều cơ quan đơn vị như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã động viên cán bộ, phóng viên mỗi đồng chí có ít nhất một bài viết về công tác xây dựng đảng.


Nhóm tác giả Anh Hải - Thanh Miền (Báo Yên Bái) đạt giải C Giải Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017 được Tỉnh trao hỗ trợ tại Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng của tỉnh hướng dẫn, cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, các giải pháp, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình...; tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng. Thông qua giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên các cấp đã kịp thời hướng dẫn, gợi ý những vấn đề mới tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Để động viên, khích lệ các đối tượng tham gia dự thi có tác phẩm đạt giải của Trung ương, Tỉnh sẽ trao thưởng của tỉnh tương ứng với mỗi giải: Cụ thể, giải Đặc biệt: 30.000.000 đồng, giải A mỗi giải 20.000.000 đồng, giải B mỗi giải 10.000.000 đồng; giải C và các giải phụ tỉnh trao thưởng mỗi giải 8.000.000 đồng; giải Khuyến khích mỗi giải 5.000.000 đồng. Trao giải tập thể cho các đơn vị tích cực tham gia, có nhiều bài dự thi chất lượng: 1 giải Nhất 5.000.000 đồng; 1 giải Nhì 4.000.000 đồng; 1 giải Ba 3.000.000 đồng; 3 giải Khuyến khích mỗi giải 2.000.000 đồng.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng tham dự Giải, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu công văn đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân viết bài, gửi tham gia Giải trước ngày 10-11-2018 theo Thể lệ. Đến thời điểm này Yên Bái đã có 61 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả gửi tham dự giải Trung ương với 36 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo hình, 11 tác phẩm báo điện tử và 4 tác phẩm báo ảnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất