Nam Định phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024

 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh  tặng hoa các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII-2023.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh tặng hoa các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va báo cáo kết quả công tác hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023; triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Công tác triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 tiếp tục được thực hiện nền nếp dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Giải; sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ, tổ chức đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; trong đó có nhiều đơn vị như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, đảng bộ các huyện: Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh, Ý Yên, …đã triển khai bài bản, động viên, khích lệ được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Giải.

Cơ quan Thường trực Giải (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đã phát huy tốt vai trò tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hưởng ứng Giải, định hướng chủ đề, hướng dẫn, đôn đốc các phóng viên, cộng tác viên tích cực viết bài dự Giải. Giải đã thu hút được nhiều thành phần tham gia, từ các nhà báo chuyên nghiệp đến những người viết báo không chuyên; từ các đồng chí lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên; từ cán bộ, hội viên, công chức, viên chức đang công tác đến những cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh; từ những người cao tuổi đến những người trẻ tuổi.

Giải Búa liềm vàng tỉnh Nam Định năm 2023 có 435 tác phẩm tham dự Giải; trong đó, 113 tác phẩm được lựa chọn gửi dự Giải ở Trung ương, tăng 21 tác phẩm so với năm 2022, với các loại hình báo viết, báo hình, báo điện tử, phát thanh. Trong số các tác phẩm gửi Trung ương, tác phẩm 5 kỳ "Nam Định biến không thành có, biến khó thành dễ" của nhóm tác giả Vân Anh - Thanh Thúy (Báo Nam Định) đã đoạt Giải Chuyên đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, được vinh danh tại Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 của tỉnh Nam Định; biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả tham gia Giải của các cơ quan báo chí, các tác giả, nhóm tác giả.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; đồng thời là năm tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, số lượng tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 9-4-2024 về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 với những yêu cầu, định hướng cụ thể.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để Giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2024 đạt được kết quả cao hơn, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực học tập, quán triệt, nắm vững chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024, tuyên truyền đầy đủ, chính xác và có hiệu quả để nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ những chủ trương, đường lối của Đảng; đi sâu, sát thực tế để kịp thời phản ánh thực tiễn hết sức sinh động ở cơ sở, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó chưa được khai thác, đề cập trong thời gian qua; kịp thời phát hiện những vấn đề cần chấn chỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các nhà báo, các cộng tác viên không ngừng nâng cao nhận thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; tìm tòi, đổi mới, đa dạng cách thức thể hiện. Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", tăng cường hơn nữa các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xác định mỗi tin, bài viết sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh; đóng góp tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo thuận lợi trong việc sáng tác các tác phẩm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm, động viên để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia viết bài hưởng ứng Giải, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh; đồng thời xác định, đây là dịp để tiến hành một bước tổng kết, đánh giá về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025 và chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sâu rộng về Giải trên địa bàn toàn tỉnh để đạt được những kết quả cao hơn nữa.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Giải tỉnh biểu dương 11 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai hưởng ứng Giải; biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có 113 tác phẩm gửi tham dự Giải Trung ương năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất