Bình Thuận tôn vinh 44 tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B.

Theo Ban tổ chức Giải, nội dung các tác phẩm dự thi lần này đã thể hiện đúng chủ đề của Giải là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả... Thông qua các tác phẩm, các tác giả khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bình Thuận trong công tác xây dựng Đảng.

Qua 10 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ đã nhận được 85 tác phẩm báo chí dự thi có chủ đề về xây dựng Đảng. Các tác phẩm tham gia thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí... Các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi là Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận, Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú… Trên tinh thần công bằng, khách quan và dựa theo các tiêu chí của Điều lệ giải, Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ đã chấm và chọn được 44 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 6 giải B, 10 giải C, 28 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải Cờ đỏ năm 2023 so với các năm trước đã tăng về mặt chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, các đề tài, nội dung tác phẩm dự thi rất phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2023. Nhiều tác giả đã công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Qua các tác phẩm, Giải Cờ đỏ đã tích cực góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất