Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

TS. Phạm Thị Vui Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, để sức sống của đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước bám rễ sâu bền và phát huy tác dụng tích cực hơn trong thực tiễn, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

 Sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên giáo

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương hiện có 61 đảng bộ trực thuộc (34 đảng bộ cấp trên cơ sở và 27 đảng bộ cơ sở) với gần 6.000 chi bộ và gần 8 vạn đảng viên; bao gồm các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương chưa có cán bộ tuyên giáo chuyên trách; công tác tuyên giáo của các đảng bộ đều do các đồng chí trong đảng ủy cơ quan và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ kiêm nhiệm. 

Đ/c Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị triển khai các văn bản mới.

Đ/c Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với nhận thức đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo toàn khóa, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với 121 nhiệm vụ trọng tâm cho cả nhiệm kỳ. Từ năm 2022 đến nay, Ban Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức hơn 40 hội nghị, hội thảo, trong đó có nhiều hội nghị, hội thảo lớn như: Hội thảo khoa học quốc gia, Triển lãm Ảnh và Sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương; Hội nghị về công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII; Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Xác định tầm quan trọng của công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6-4-2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối nhằm làm cho cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII Đảng bộ Khối. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và 22 nhiệm vụ cụ thể; ban hành tài liệu sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. 

Để gắn việc triển khai học tập nghị quyết với công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ, tính đến nay, Đảng ủy Khối đã ban hành 15 nghị quyết, 4 chỉ thị, 582 kết luận, 246 thông báo kết luận, 6 chương trình hành động, 114 kế hoạch, 1092 quyết định và hơn 1.500 văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh. Tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt luôn đạt trên 98%; tại các đảng bộ trực thuộc đạt trên 96%. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, linh hoạt với nhiều đổi mới như học tập trực tuyến, thảo luận sâu các lĩnh vực chuyên môn phù hợp, nghiên cứu, học tập tại chi bộ. Số lượng, chất lượng các hội nghị được nâng cao, bảo đảm nội dung học tập và thời gian thảo luận theo đúng hướng dẫn của Trung ương. 

Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, phát hiện và phối hợp đấu tranh, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý các trang mạng, thông tin sai sự thật, xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội. Từ năm 2020 đến nay, đã đấu tranh gỡ bỏ hơn 5.000 bài viết, video vi phạm trên in-tơ-nét, mạng xã hội. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước.

Năm 2023, Cuộc thi đã nhận được 3.736 tác phẩm thuộc 3 loại hình: Tạp chí, Báo, Phát thanh/truyền hình/video clip từ các đảng bộ trực thuộc. Một số đơn vị tham gia tích cực như: Đảng bộ Bộ Ngoại giao (613 tác phẩm), Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (576 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Công thương (467 tác phẩm); Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (442 tác phẩm, trong đó có 13 tác phẩm thể loại Phát thanh/truyền hình/video clip); Đảng bộ Bộ Nội vụ (239 bài); Đảng bộ Bộ Tài chính (153 tác phẩm); Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (119 tác phẩm). Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 vừa qua, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đã vinh dự đoạt giải Tập thể xuất sắc. Các cơ quan báo chí uy tín trong Khối đều đạt giải cao như: Báo Nhân Dân (1 giải A Truyền hình), Đài Truyền hình Việt Nam (1 giải B Truyền hình), Đài Tiếng nói Việt Nam (1 giải A, 1 giải C Phát thanh)…

Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương (thứ ba, trái sang) nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo 35

Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương (thứ ba, trái sang) nhận giải tập thể xuất sắc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, định hướng tư tưởng, nghiên cứu, tổng hợp dư luận xã hội; hoạt động báo cáo viên, công tác thông tin chuyên đề đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được tổ chức thực hiện bài bản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Trung ương về công tác lý luận chính trị trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng đã tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên các cấp và tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới cho gần 10 ngàn lượt cán bộ, đảng viên. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Có thể khẳng định, công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối đã và đang thực hiện tốt hơn vai trò “đi trước mở đường”; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; ở trong nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Sự chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo cần được các cấp ủy chú trọng hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức tiến hành nhằm làm cho công tác tuyên giáo luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, diễn biến của các sự kiện trên thế giới và khu vực, nhất là các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước để triển khai các nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và đạo đức góp phần xây dựng Đảng bộ Khối và các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc cân nhắc, lựa chọn hình thức lớp học phù hợp với từng đối tượng, đổi mới cách thức tổ chức lớp học, cách học với các hình thức đa dạng, như tổ chức hội nghị chung, lớp học chuyên đề; thông qua sinh hoạt chi bộ; qua việc tự nghiên cứu tài liệu; đảng viên thuộc lĩnh vực nào thì tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu ở lĩnh vực đó. Tiếp tục mở rộng việc tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, coi đây là hình thức cơ bản; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng kỹ thuật số. Đây là hình thức không chỉ mang tính kịp thời, mà còn cho phép tổ chức với quy mô lớn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, cần chú ý phân bổ thời gian cho việc trao đổi, giải đáp, tương tác giữa báo cáo viên và đại biểu ở các điểm cầu; đầu tư nâng cấp thiết bị, bảo đảm chất lượng đường truyền trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Hai là, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền chính trị theo hướng hiện đại hóa, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng và thực tiễn như Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực”(2). Theo đó, cần phát huy các phương tiện truyền thông xã hội trong việc cung cấp thông tin chính thống, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời; chú trọng tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc; tôn vinh các anh hùng trong lịch sử dân tộc và những tấm gương người tốt, việc tốt; định hướng hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ba là, chú trọng tuyên truyền xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích”(3), bởi “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(4). Theo đó, cần chú trọng tuyên truyền lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong hệ thống chính trị, những tập thể, cá nhân tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao “sức đề kháng”, ý thức cảnh giác, thấy rõ đúng sai và trách nhiệm trước việc tiếp nhận thông tin.

Bốn là, kịp thời để xuất củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp bởi do đặc thù riêng của một số đảng bộ, số lượng biên chế giao cho ban tuyên giáo cấp ủy còn ít, trong khi khối lượng và yêu cầu của công tác tuyên giáo trong tình hình mới ngày càng cao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức về lịch sử, văn hóa... Cần có kế hoạch, lộ trình, xây dựng nội dung đào tạo, đào tạo lại phải gắn với công việc chuyên môn và những kỹ năng cần thiết của đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Hằng năm cần xây dựng kế hoạch, lựa chọn và cử một số cán bộ tuyên giáo tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn những chuyên ngành chuyên sâu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Kết quả nghiên cứu, học tập và thực hiện chương trình hành động phải được coi là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Sau mỗi đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chú ý chỉ đạo thực hiện công tác sơ kết, rút kinh nghiệm; từ đó, đề ra biện pháp khắc phục triệt để “bệnh hình thức”, qua loa, đại khái; đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân.

Công tác tuyên giáo là lĩnh vực rộng, đa chiều, có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Do đó, yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối cần phải chủ động, nỗ lực, sáng tạo và có khả năng dự báo tình hình, nắm bắt đầy đủ các luồng thông tin, nhanh chóng xử lý các luồng thông tin để làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả để giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Những thách thức gay gắt, quyết liệt đặt ra cho công tác tuyên giáo hiện nay chính là môi trường để mỗi cán bộ tuyên giáo trong Đảng bộ Khối tôi luyện, khẳng định và trưởng thành, xứng đáng với sứ mệnh là những người “đi trước, mở đường”.

-----------------------------------------
(1), (3), (4). Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 8, tr.554-555; tập 5, tr.126; tập 1, tr.284.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.191.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất