Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tủ sách
Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng tại 120 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, tủ sách cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận với văn hóa đọc. Thông qua mô hình này đồng bào có thêm nguồn tài liệu để phục vụ cho học tập, công tác, giải trí, trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao dân trí.

Theo đó, các đơn vị chức năng hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả; hình thành thói quen, nhu cầu phát triển, kỹ năng, phong trào đọc sách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi.

Tủ sách cộng đồng cũng góp phần thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Văn bản cũng nêu rõ: Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An cùng nhà cung cấp được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng tại 120 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc các địa phương nêu trên.

Trong đó, các đơn vị liên quan tiến hành mua giá sách; tài liệu, sách về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số; chủ đề khác có liên quan đến dân tộc thiểu số phù hợp với đối tượng thụ hưởng.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Thư viện qua Văn phòng Bộ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất